Spawacz przy pracySpecjalistyczne szkolenie z teoretycznych i praktycznych umiejętności, zakończone egzaminem, pozwala zdobyć kompetencje niezbędne do fachu spawacza/ wykonywania prac spawalniczych. Ukończenie tego rodzaju przeszkolenia upoważnia także do uzyskania nowych uprawnień lub przedłużenia okresu ważności dotychczasowych, w obszarach takich metod jak np.: TIG, MAG i MMA.

To, co możesz zyskać jako nasz słuchacz

 • niezbędne dokumenty certyfikacyjne, ważne na obszarze całej UE (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, świadectwo egzaminu spawacza, książkę spawacza dla zdobywających uprawnienia od podstaw, stosowny wpis do książki spawacza),
 • rzetelną wiedzę i umiejętności,
 • nowy zawód; możliwość rozwoju w wielu branżach, korzystających z technik spawania, tj.  motoryzacja, lotnictwo, przemysł okrętowy, szeroko pojęty sektor budownictwa,
 • nowe uprawnienia/ przedłużenie okresu ważności dotychczasowych, w wykonywanym już zawodzie,

Szkolenie i przygotowanie do egzaminu:

Nasza kadra to dobrze przygotowani specjaliści – wykładowcy, w tym inżynierowie, którzy reprezentują merytoryczną wiedzą i doświadczenie. Klarownie tłumaczą poruszane zagadnienia, wspomagają kursantów praktycznymi instrukcjami oraz odpowiedzą na wszelkie pytania w kontekście zarówno kursu, jak i egzaminu zawodowego.

Przystosowane zaplecze techniczne

Przeszkolenie odbywa się w pomieszczeniach, dedykowanych prowadzeniu prac spawalniczych. Zapewniamy bezpieczne stanowiska pracy, w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały. Zajęcia odbywają na mocy zezwolenia jednostki akredytującej, Instytutu Spawalnictwa, w oparciu o najwyższe normy, na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

Migomat - urządzenie spawalnicze

Zakres zagadnień teoretyczno-praktycznych na kursie

 • Elektrotechnika – w ujęciu zastosowań w spawalnictwie,
 • Materiałoznawstwo i jakość połączeń spawanych,
 • Zasady rysunku technicznego – czytanie i sporządzanie,
 • Warsztat pracy spawacza (osprzęt, narzędzia),
 • Technologia i metody spawalnicze,
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu/ spawacza/ prac spawalniczych w świetle euro-normy EN-287-01,
 • Zasady BHP i PPOŻ w pracy spawalniczej,
 • Zajęcie praktyczno-techniczne w wybranej specjalizacji spawalniczej (TIG/ MAG/ MMA).

Wymagania wobec uczestnika kursu:

Prace spawalnicze wiążą się z ekspozycją na takie ryzyka jak np.: wysoka temperatura materiałów, wydzielanie się oparów i niebezpieczeństwa wynikające z użytkowania sprzętów. W związku z tym, istnieją wymogi formalne w stosunku do kandydatów, chcących wziąć udział w kursie: powinni oni być pełnoletni, z wykształceniem, co najmniej, podstawowym, a stan ich zdrowia musi potwierdzić stosownym zaświadczeniem lekarz specjalista medycyny pracy.

 

Kursanci podczas zajęć praktyczno-technicznych

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, spełniających wymagania stawiane kandydatowi na kursanta: u nas zdobędziesz konkretną wiedzę i praktyczną znajomość fachu spawacza.