Warunki dopuszczenia operatora suwnicy do pracy

Suwnice używane są w wielu zakładach pracy, w tym w halach przemysłowych, na bocznicach, składowiskach czy w stoczniach. Do pracy z suwnicami konieczne są uprawnienia na suwnice. Oprócz posiadania uprawnień operator musi spełnić dodatkowe wymogi.

Uprawnienia UDT na suwnice można uzyskać po zapisaniu się na kurs na suwnice oraz po zaliczeniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia nadawane są w dwóch kategoriach.

Uprawnienia na suwnice według podziału UDT:

  • II S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
  • I S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Aby zapisać się na kurs UDT, należy mieć co najmniej 18 lat, co najmniej wykształcenie podstawowe oraz brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie. Oprócz odbycia kursu na suwnice operator musi spełniać dodatkowe wymogi. Wynikają one z przepisów UDT oraz BHP.

Warunki dopuszczenia pracownika – suwnicowego do pracy:

  • znajomość powierzonych obowiązków
  • wiedza o budowie i przeznaczeniu urządzenia i jego części składowych
  • znajomość zasad bezpiecznej obsługi suwnicy
  • posiadanie wiedzy o właściwościach prądu elektrycznego
  • przebyta praktyka pod kierunkiem doświadczonego suwnicowego
  • wcześniejsze ustalenie sygnałów porozumiewawczych z sygnalistą
  • regularne badania przez lekarza w celu kontroli wzroku i słuchu

Mogą pojawić się również inne wymagania w zależności od tego, w jakiej firmie zatrudniony będzie pracownik – operator suwnicy.

Osoby zainteresowane zapraszamy na prowadzony przez nasz Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON kurs na suwnice – cena i terminy zajęć podane są na stronie internetowej. Nasza siedziba znajduje się w mieście Warszawa, ale zajęcia prowadzimy również w innych lokacjach. Zapewniamy wysoką zdawalność i niskie ceny. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji.

 

Więcej informacji:

Czynności zabronione

 

Dopuszczenie operatora

 

Kategorie uprawienia

 

Kurs na Suwnice