Podest masztowyPodesty ruchome masztowe – samowznoszące wykorzystywane są przy prowadzeniu prac na wysokości. Przeznaczone są do prowadzenia prac we wnętrzach i na zewnątrz budynków. Zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego (UTB).

Operator podestu ruchomego masztowego – samowznoszącego musi legitymować się certyfikatem potwierdzającym nabyte przez niego uprawnienia. Nadaje je Urząd Dozoru Technicznego – UDT. W celu uzyskania certyfikatu, konieczne jest wzięcie udziału w kursie na operatora podestów ruchomych masztowych – samowznoszących, a następnie podejście i zaliczenie egzaminu UDT.

Nasze zajęcia łączą w sobie teorię oraz praktykę, kompleksowo przygotowując uczestników do uzyskania certyfikatu do obsługi podestów ruchomych masztowych – samowznoszących.

Program szkolenia – obsługa podestów ruchomych masztowych – samowznoszących:

  • podstawowe informacje oraz podstawy prawne dotyczące podestów ruchomych masztowych samowznoszących
  • uprawnienia do pracy z podestami ruchomymi masztowymi – samowznoszącymi
  • dozór techniczny oraz rodzaje podestów ruchomych masztowych samowznoszących
  • budowa podestów ruchomych masztowych samowznoszących – podstawy, podwozia, napędy, platformy robocze, wyposażenie elektryczne, zabezpieczenia, oznakowanie
  • prawidłowa obsługa podestów ruchomych masztowych samowznoszących – obowiązki operatora urządzenia
  • często pojawiające się usterki podestów ruchomych masztowych samowznoszących
  • BHP i pierwsza pomoc na stanowisku operatora podestów ruchomych masztowych samowznoszących

Czas trwania zajęć: 10-20 godzin dydaktycznych. Do czasu zaliczany jest egzamin UDT.

Na życzenie klienta istnieje możliwość uzupełnienia powyższej tematyki o dodatkowe zagadnienia.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania z oferty!