Dla osób, które chcą znaleźć zatrudnienie na stanowisku hakowy sygnalista, nasz Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON przygotował atrakcyjną ofertę kursów przygotowujących do pracy w zawodzie. Oferujemy kurs hakowego, który obejmuje kompleksowo wiedzę oraz praktykę, które niezbędne są do wykonywania operacji z użyciem zawiesi – haków urządzeń dźwigowych. Osobom, które chcą pracować na stanowisku hakowy uprawnienia, nadaje MEN na podstawie zaświadczenia.Głównym celem kursu na stanowisko sygnalista hakowy jest przekazanie szerokiej wiedzy na temat wymogów związanych z transportem wewnątrzzakładowym, przy pracach budowlanych, transportowych, remontowych, montażowych, a także innych pracach dotyczących przemieszczania ładunków z zastosowaniem urządzeń dźwigowych, w tym wciągarek i wciągników.

Zajęcia koncentrują się bezpiecznej i sprawnej pracy na stanowisku. Wiedza obejmuje między innymi wymogi związane z pracą, wymogi związane z montażem, remontami, przemieszczaniem towarów oraz wykorzystaniem dźwigów z hakami w różnych przestrzeniach. Każde szkolenie prowadzone jest na podstawie obowiązującego programu na to stanowisko.

Każdy kurs na hakowego, którego celem jest uzyskanie uprawnienia hakowego, obejmuje w naszym Ośrodku następujące zagadnienia:

  • ogólne informacje na temat dźwignic wykorzystywanych przy pracy
  • przepisy dozoru technicznego na stanowisku pracy
  • typy wykorzystywanych zawiesi oraz osprzętu podczas ich obsługi
  • obowiązki na stanowisku pracy
  • przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • zajęcia praktyczne

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów z niezbędnymi uprawnieniami oraz szeroką wiedzą i praktyką zawodową. Za nasz sukces i zadowolenie kursantów odpowiadają także szczegółowo dopracowane autorskie programy zajęć, dzięki którym przekazujemy wiedzę skutecznie. Każdy uczestnik otrzymuje potrzebne materiały, które obejmują zagadnienia poruszane podczas szkolenia.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych kurs na hakowego upoważnia do podejścia do egzaminu wewnętrznego. Przypominamy, że uprawnienia hakowego są wydawane na podstawie pozytywnego jego zdania. Uczestnik kursu otrzymuje wówczas od naszego Ośrodka zaświadczenie, które potwierdza zakończenie szkolenia na podstawie wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jeżeli interesuje Państwa kurs hakowego cena w ERGON z pewnością Państwa zadowoli – mamy przystępne ceny kursów, a także zachęcające obniżki dla naszych stałych klientów. Także dla klientów wybierających zamknięty kurs cena jest dopasowywana indywidualnie. Całość kursu trwa około 10 godzin, dlatego odbywa się w jeden dzień. Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie w Warszawie lub też w dowolnie wskazanym przez klientów miejscu na terenie całej Polski. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt – nasi pracownicy dokładnie zaprezentują Państwu ofertę i odpowiedzą na pytania.

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON!