Zawiesi dzwigoweDźwignice, do których zaliczane są suwnice, wciągniki, wciągarki i żurawie, są urządzeniami transportu bliskiego (UTB), które umożliwiają przenoszenie różnych ładunków za pomocą zawiesi. Wybór odpowiedniego typu zawiesia pozwala na skuteczny i bezpieczny transport konkretnych towarów.

Operator zawiesi dźwignic, inaczej hakowy, musi posiadać odpowiednie uprawnienia UDT, które nadawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Można otrzymać je po zakończeniu odpowiedniego kursu i wzięciu udziału w egzaminie przed komisją UDT.

Zajęcia w naszym Ośrodku kierowane do osób chcących pracować jako operatorzy zawiesi dźwignic to kompleksowa gama informacji – teoria oraz praktyka w jednym pozwalają na optymalne przygotowanie naszych kursantów do egzaminu i uzyskania certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego.

Program szkolenia – obsługa zawiesi dźwignic:

  • podstawowe informacje, w tym akty prawne dotyczące dźwignic i zawiesi dźwignic
  • informacje dotyczące certyfikatów wymaganych do obsługi tych urządzeń
  • dane techniczne, w tym dozór, a także budowa dźwignic i zawiesi dźwignic – zawiesia łańcuchowe, zawiesia z lin stalowych, zawiesia pasowe z włókien syntetycznych, zawiesia specjalnego przeznaczenia
  • poprawna obsługa zawiesi dźwignic – obowiązki hakowego, w tym właściwa sygnalizacja i kontrola zawiesi
  • najczęstsze problemy w eksploatacji zawiesi dźwignic
  • BHP i pierwsza pomoc na stanowisku pracy

Czas trwania zajęć: 7-15 godzin dydaktycznych.

 Możemy dostosować zakres zajęć do indywidualnych wymogów klienta.

 Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług!