WciągarkaWciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego zaliczane są do kategorii urządzeń transportu bliskiego (UTB), które służą do przemieszczania ładunków. Sterowanie urządzeniami odbywa się z poziomu roboczego.

Operator wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego musi posiadać właściwe przygotowanie do pracy na tym stanowisku. Przepisy wymagają, aby ukończył on kurs oraz posiadał uprawnienia UDT – Urzędu Dozoru Technicznego.

Organizowane przez nasz Ośrodek kursy dla operatorów wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego profesjonalnie przygotowują uczestników do podejścia do egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje.

Program szkolenia – obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego:

  • główne informacje dotyczące wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego, w tym akty prawne związane z wymienionymi urządzeniami
  • certyfikaty niezbędne do obsługi wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
  • dozór techniczny i rodzaje wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
  • budowa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego – komponenty mechaniczne, elektryczne, zabezpieczające
  • zawiesia stosowane do wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
  • prawidłowa obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
  • najczęstsze usterki wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
  • BHP i pierwsza pomoc przy pracy z wyżej wymienionymi urządzeniami

Czas trwania zajęć: 10-20 godzin dydaktycznych. Do czasu włącza się egzamin UDT.

Na życzenie nasz Ośrodek może dodać do powyższych tematów te wskazane przez klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!