W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON prowadzimy kursy G-1, G-2, G-3 Warszawa, a także PSE, SIMP, SITPS i inne, dzięki którym można uzyskać uprawnienia elektryczne G-1, cieplne G-2 oraz gazowe G-3 nadawane przez Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe komisje powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) – działają one na terenie całej Polski i uczestnik może wybrać komisję, przed którą chce przystąpić do egzaminu. Kursy G-1, G-2, G-3, PSE, SIMP, SITPS i inne są dostępne w trzech wariantach zależnie od rodzaju urządzeń i instalacji, przy których prowadzone mają być prace:

 • kurs G-1 – elektroenergetyka
 • kurs G-2 – ciepło
 • kurs G-3 – gazy

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, od którego wzięła się nazwa „szkolenie SEP”, to organizacja pozarządowa, która zajmuje się integracją środowiska zawodowego elektryków, a także popularyzowaniem i edukowaniem w ramach zagadnień elektroenergetycznych.

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne powstało w 2007 roku z inicjatywy największych firm elektroinstalacyjnych działających w Polsce.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zapoczątkował w 1926 roku prof. Henryk Mierzejewski. Zrzesza ono inżynierów i techników mechaników we wszystkich specjalnościach, a także przedstawicieli zawodów pokrewnych.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego działa od 1946 roku i skupia się na rozwoju nauki i techniki w gospodarce żywnościowej.

Stowarzyszenia te mają także własne komisje egzaminacyjne prowadzące egzaminy na bazie Prawa energetycznego dzięki którym przystępujące do nich osoby mogą uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne.

Aktualnie działalność rozpoczyna Ministerstwo Energii, które zajmować ma się sprawami energii. Koncentruje się na zagadnieniach polityki i strategii energetycznej, rynków energii, alternatywnych źródeł energii. Ponadto problemami w tej dziedzinie, a także doborem urządzeń zajmuje się UDT.

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego osoby, które zajmują się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń w tej dziedzinie, muszą posiadać uprawnienia elektryczne. Najczęściej wymagane są uprawnienia elektryczne G-1 do 1 kV, które można zdobyć także w naszym Ośrodku, odbywając kurs G-1, G-2, G-3, PSE, SIMP, SITPS i inne. Po zakończonym kursie uczestnik zdaje egzamin – jest to możliwe na terenie całej Polski w komisjach uznanych przez URE, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje uprawnienia.

Nasz ośrodek organizuje szkolenia elektryczne G-1, cieplne G-2, gazowe G-3, PSE, SIMP, SITPS i inne, na podstawie których można uzyskać stosowne uprawnienia. Kursy przeznaczone są dla osób chcących pracować na stanowiskach, na których wymagane są uprawnienia elektryczne do 1kV.

Każdy kurs elektryczny G-1, cieplny G-2, gazowy G-3, PSE, SIMP, SITPS i inne, porusza tematykę niezbędną na stanowiskach pracy z użyciem instalacji energetycznych, ciepłowniczych oraz gazowych. Programy są indywidualnie dopasowane do danego stanowiska i obejmują zarówno szeroką wiedzę teoretyczną, na podstawie której uczestnik podchodzi do egzaminu na uprawnienia elektryczne G-1 do 1kV, jak i praktykę, która uczy obsługi, konserwacji, montażu, remontów oraz prac kontrolnych i pomiarowych urządzeń i instalacji.

Kurs G-1 – elektroenergetyka

zdjęciekurs SEP do 1 kV Warszawa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących uzyskać uprawnienia do 1kV do pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Tematyka szkolenia to między innymi:

 • zasady postępowania przy tworzeniu sieci i obsłudze instalacji i urządzeń
 • tworzenie przyłączeń instalacji i urządzeń
 • zasady konstrukcji i działania oraz warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji
 • zasady prac kontrolnych i pomiarowych
 • przepisy dotyczące prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej

Kurs G-2 – ciepło

fotoobrazek
Szkolenie obejmuje informacje teoretyczne i praktykę dotyczącą pracy przy eksploatacji i dozorze urządzeń, które wytwarzają, przetwarzają, zużywają i przesyłają ciepło. Tematyka to między innymi:

 • zasady przyłączania instalacji i urządzeń do sieci
 • zasady konstrukcji, funkcjonowania, warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji
 • zasady poprawnego programowania sieci, urządzeń i instalacji
 • reguły właściwej eksploatacji
 • przepisy dotyczące eksploatacji oraz przygotowywania i prowadzenia instrukcji i dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
 • zasady przeprowadzania kontroli i pomiarów
 • przepisy BHP i zasady udzielania pierwszej pomocy

Kurs G-3 – gazy

fotkauprawnienia energetyczne odk ergon
Adresatami szkolenia są osoby, które chcą pracować przy eksploatacji i dozorze sieci, instalacji i urządzeń gazowych, które wytwarzają, przetwarzają, magazynują, przesyłają i zużywają gaz. Tematyka szkolenia włącza między innymi następujące zagadnienia:

 • przyłączanie i montowanie urządzeń i instalacji w sieci
 • zasady programowania przy instalacji, sieci i urządzeniach wraz z regułami racjonalnego wykorzystania energii
 • zasady konstrukcji, działania i warunków technicznych urządzeń, sieci i instalacji
 • przepisy eksploatacji oraz prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej
 • prowadzenie prac pomiarowych i kontrolnych
 • przepisy BHP i zajęcia udzielania pierwszej pomocy

Warto pamiętać, że uprawnienia elektryczne G-1 1kV, PSE 1kV, SIMP 1kV, SITPS 1kV i inne są wydawane na okres 5 lat. Po tym czasie konieczne jest odbycie ponownego szkolenia przypominającego zagadnienia i podejście go egzaminu.

W naszym Ośrodku przebieg szkolenia jest zawsze zależny od stanowiska oraz dodatkowo potrzeb uczestników oraz klientów zlecających jego przeprowadzenie. Prowadzimy szkolenia zamknięte, na podstawie których można uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne stosownie do zajmowanych stanowisk pracy. Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniej tematyki, która będzie odzwierciedlała te potrzeby. Jeżeli wybiorą Państwo kursy na uprawnienia elektryczne G1, cieplne G2, gazowe G3 cena w naszym Ośrodku na pewno okaże się najbardziej atrakcyjna.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – uprawnienia PSE, SIMP, SITPS i inne oraz uprawnienia elektryczne G1, cieplne G2, gazowe G3 – Warszawa i cała Polska. Zawsze najniższe ceny! Zapraszamy serdecznie!

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by szkolony mógł być świadomy możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków.

Jak szukacie nas w Internecie?

 • kurs elektryka warszawa
 • kurs elektryka cena
 • kurs cieplne cena
 • G-1 uprawnienia
 • uprawnienia elektryczne
 • szkolenia elektryczne do 1kv
Przykładowe komisje certyfikujące
KomisjaPełna nazwa komisji
PSEPolskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMPStowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEPStowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpożStowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Wniosek do pobrania:
DOCXPDF
Grupa 1 Uprawnienia ElektryczneGrupa 1 Uprawnienia Elektryczne
Grupa 2 Uprawnienia CieplneGrupa 2 Uprawnienia Cieplne
Grupa 3 Uprawnienia GazoweGrupa 3 Uprawnienia Gazowe