Zapisy na kurs, terminy i miejsce zajęć, ceny, program zajęć, egzamin

W jaki sposób można zapisać się na kurs?

Osoby zainteresowane udziałem prosimy w pierwszej kolejności o kontakt mailowy lub telefoniczny. Przy pierwszym kontakcie prosimy o przygotowanie podstawowych informacji: danych osobowych, numeru PESEL, wykształcenia, doświadczenia w obsłudze danego urządzenia. W przypadku pracodawców prosimy o zebranie tych danych od pracowników kierowanych na szkolenie.
Na kurs można również zapisać się przez stronę platformaedukacji.pl.

Czy na kurs można zapisać także inne osoby, na przykład kolegów?

System rejestracji stosowany w Ośrodku umożliwia zapisanie również innych osób. Możliwa jest sytuacja, w której jedna osoba (traktowana w systemie jako podmiot) zapisuje inne (traktowane jako podległe temu podmiotowi lub jako osobne podmioty).

Jak zorganizować szkolenie dla pracowników?

W przypadku chęci zorganizowania takiego szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami przez telefon lub mail. Na podstawie otrzymanych od pracodawcy informacji przygotowujemy wycenę, program szkoleniowy i formularz zgłoszeniowy. Program jest ustalany w oparciu o informacje na te doświadczenia pracowników w zakresie obsługi danego urządzenia. Może być realizowany w pełnym wymiarze godzin lub skrócony, jeśli pracownicy mieli już do czynienia z urządzeniem.
Terminy i lokalizacja szkoleń są dostosowywane do potrzeb pracowników firmy. Zajęcia mogą być zorganizowane na terenie całego kraju.

Jak zapłacić za uczestnictwo w szkoleniu?

Klientom indywidualnym oferujemy dwie metody płatności: za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub systemu BLIK.
Klienci biznesowi mogą opłacić szkolenie na podstawie faktury proforma. Możliwe jest także wystawienie faktury z odroczoną płatnością, wymaga to jednak odrębnych ustaleń.

Czy można zapisać się, nie mając żadnego doświadczenia?

Tak, kursy organizowane są także dla osób nieposiadających doświadczenia. Program obejmuje pełen zakres tematyczny wymagany podczas egzaminów zewnętrznych, przewidziana jest także odpowiednia liczba godzin na ćwiczenia praktyczne.
Jedynymi wymogami dla osób rozpoczynających kurs, jest wiek powyżej 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych.
Dodatkowo, osoby zapisujące się na kursy dla konserwatorów, powinny posiadać podstawy wiedzy z elektrotechniki (umiejętność czytania schematów elektrycznych), hydrauliki siłowej, mechaniki – materiałoznawstwa, czytania schematów kinematycznych. Wiedzę tę można uzupełnić w ramach innych szkoleń organizowanych w Ośrodku, na przykład z grupy pierwszej z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych.

Jakie terminy są dostępne?

Dostępne terminy zajęć publikowane są na stronie platformaedukacji.pl. Większość szkoleń rozpoczyna się co najmniej raz w miesiącu. Jeśli zbierze się większa liczba chętnych, możliwe jest utworzenie dodatkowych grup.
W przypadku zainteresowania kursem zamkniętym, dla pracowników firmy, termin ustalany jest indywidualnie.

Czy zajęcia odbywają się tylko w tygodniu, czy również w weekendy?

Zajęcia odbywają się w terminach dogodnych dla osób, które pracują na etacie. Możliwe jest uczestnictwo w zajęciach w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, a także w soboty i niedziele, tak aby nauka nie kolidowała z pracą.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Szkolenia odbywają się w siedzibie Ośrodka, w Warszawie, są też organizowane w innych dużych miastach – w zależności od zainteresowania.
Szkolenia dla firm mogą być organizowane w siedzibie klienta lub w innej lokalizacji, zależnie od ustaleń. Nasz statut pozwala na organizację szkoleń poza siedzibą Ośrodka. Dysponujemy kadrą dydaktyczną w liczbie umożliwiającej prowadzenie szkoleń wyjazdowych. W takich przypadkach po stronie klienta leży zapewnienie zaplecza dydaktycznego oraz technicznego. Konieczne jest zapewnienie dostępu do sprawnych urządzeń technicznych, posiadających ważne przeglądy okresowe oraz przegląd konserwatora. Klient zapewnia również środki bezpieczeństwa na szkoleniu.

Czy organizują Państwo kurs przez internet?

Możliwe jest uczestnictwo w kursie online. Są to prowadzone przez instruktorów Ośrodka webinary, czyli zajęcia odbywające się na żywo, aktywizujące uczestników i przypominające formą wykłady stacjonarne. Każdy z uczestników może zalogować się na platformie, na której dodatkowo znajdują się materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki oraz testy.

Jakie są wymagania sprzętowe dla osób biorących udział w kursie przez internet?

Aby uczestniczyć w webinarach na żywo, należy posiadać komputer lub laptop nie starszy niż 6-7 lat, z systemem operacyjnym Windows lub Macintosh. Platforma działa również na smartfonach i tabletach.
Nie jest wymagane instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania. Platforma z webinarami działa jak strona internetowa i jest uruchamiana w przeglądarce, takiej jak Chrome czy Firefox.
Po rejestracji na szkolenie online system wysyła w formie SMS-ów i maili linki z zakodowanym hasłem i loginem potrzebnymi do udziału w szkoleniu.

Ile godzin trwa kurs?

Czas trwania poszczególnych kursów jest różny – od kilku do kilkudziesięciu godzin. Prosimy o sprawdzanie szczegółów na stronach z opisami kursów.
Zróżnicowany czas trwania wynika nie tylko z różnych zakresów tematycznych dla różnych urządzeń, ale także z tego, że kursy organizujemy dla osób bardziej i mniej doświadczonych. Osobom, które pracowały już na stanowiskach pomocniczych i miały do czynienia z urządzeniami lub zdobyły uprawnienia wiele lat temu i chcą je odnowić, wystarczy kilka godzin, by uporządkować wiedzę. Osoby bez doświadczenia muszą z kolei kompleksowo poznać dany typ urządzeń od strony teoretycznej i praktycznej.

Ile godzin trwa część praktyczna kursu?

Liczba godzin poświęcanych na praktyczną naukę obsługi maszyn jest zróżnicowana. Czas potrzebny na przyswojenie wiedzy u osób dorosłych jest bardzo różny. Wynika to z dotychczasowego doświadczenia i ogólnych predyspozycji. Są osoby, które już po kilku godzinach swobodnie obsługują sprzęt, innym potrzeba na to więcej czasu. Na etapie rejestracji przeprowadzamy z uczestnikiem wywiad, na podstawie którego jesteśmy w stanie zakwalifikować go do grupy z większą bądź mniejszą liczbą godzin na placu manewrowym. Zróżnicowane programy szkolenia zostały uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego.
Dzięki autorskiemu systemowi planowania praktyk kursanci otrzymują SMS-em informacje o dostępnych terminach zajęć praktycznych, dzięki czemu mogą wybrać dogodne dla siebie pory i dni.

Ile kosztują szkolenia?

Ceny szkoleń różnią się od siebie w zależności od tematyki, a także od tego, czy szkolenie ma formę otwartą, czy zamkniętą. Firmom organizującym szkolenia zamknięte dla swoich pracowników możemy zaproponować preferencyjne stawki, z uwagi na większą liczbę osób kierowanych na szkolenie.
Szczegółowych informacji na temat cen poszczególnych szkoleń udzielamy na etapie rejestracji. Zachęcamy w tym celu do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Czy w przypadku rejestracji większej liczby osób można liczyć na rabat?

Tak, klientom, którzy chcą przeszkolić u nas większą liczbę pracowników, możemy zaoferować niższe stawki niż w przypadku szkoleń otwartych, na które uczestnicy zgłaszają się indywidualnie. Wycenę przedstawiamy bezpośrednio po pierwszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Co jest zawarte w cenie kursu?

Cena kursu zawiera następujące elementy:

  • Zajęcia teoretyczne w formie stacjonarnej lub webinarów online
  • Materiały szkoleniowe w formie treści dostępnych na platformie edukacyjnej ze skryptami, filmikami i przykładowymi testami wiedzy
  • Zajęcia praktyczne z dostępem do różnych typów urządzeń
  • Sprzęt potrzebny podczas zajęć praktycznych
  • Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego przez inspektorów UDT lub innych jednostek
  • Po zakończeniu szkolenia – uproszczony suplement potwierdzający ukończenie zajęć
  • Pomoc w zakwaterowaniu
  • W czasie przerw kawowych: herbata, kawa, ciasteczka
  • Według odrębnych ustaleń – organizację innych posiłków

Czy cena kursu obejmuje egzamin zewnętrzny?

W przypadku większości kursów w cenie jest zawarty koszt organizacji i przeprowadzenia egzaminu UDT, TDT, G1, G2, G3 lub innego. Dla niektórych kursów i grup nie planuje się egzaminów – stosowne informacje znajdują się w opisach poszczególnych kursów.

Jaki jest przebieg zajęć?

Zajęcia są podzielone na część praktyczną i teoretyczną. W części teoretycznej prowadzący uczy kursantów budowy urządzeń, zasad BHP, udziela informacji o dozorze technicznym itp. Część praktyczna odbywa się z wykorzystaniem urządzeń, których dotyczy szkolenie i obejmuje takie zagadnienia, jak przygotowanie maszyny do pracy, obsługa lub konserwacja, postępowanie w przypadku awarii.
Zajęcia mają formę aktywizującą uczestników: instruktorzy zadają im pytania, przeprowadzają testy sprawdzające wiedzę, zachęcają do samodzielnej pracy.
Szczegółowe programy zajęć można znaleźć na stronach z poszczególnymi kursami.

Czy zakres materiału jest zróżnicowany w zależności od doświadczenia uczestników?

Tak, już na etapie rejestracji pytamy kandydatów o wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. Na tej podstawie możemy przypisać ich do mniej lub bardziej zaawansowanej grupy. Liczba godzin i zakres materiału są zróżnicowane w zależności od doświadczenia uczestników. Programy szkoleniowe w tej formie zostały zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Czy w przypadku organizacji szkolenia dla firmy możliwe jest stworzenie indywidualnego programu szkoleniowego?

Tak, program szkoleniowy jest przesyłany wraz z wyceną i formularzem zgłoszeniowym. Zakres merytoryczny i liczba godzin szkoleniowych są ustalane na podstawie informacji uzyskanych od pracodawcy. W przypadku osób bez doświadczenia kurs będzie obejmował pełen zakres wiedzy wymaganej na egzaminie zewnętrznym. Jeśli w kursie będą brały udział osoby, które wykorzystują dany typ urządzeń w pracy (np. pracują na stanowiskach pomocniczych), program może zostać skrócony.

Czy szkolenie jest trudne, jeśli chodzi o poziom wiedzy?

Ilość wiedzy do przyswojenia w czasie szkolenia jest dość duża. Naszym kursantom udostępniamy dodatkowo treści na platformie edukacyjnej do samodzielnej nauki.
Program szkolenia jest uzgadniany z jednostkami sprawdzającymi kwalifikacje i pokrywa się z ich wymogami egzaminacyjnymi. Staramy się, by standardy naszych szkoleń były jak najwyższe. Okresowo modyfikujemy zakres przekazywanej wiedzy w oparciu o aktualne przepisy i normy.

Na jakich urządzeniach przeprowadzane są zajęcia praktyczne?

Ośrodek dysponuje sprzętem reprezentatywnym dla danej grupy, na przykład w przypadku podestów będą to podnośniki nożycowe i wysięgnikowe, samojezdne i wolnobieżne. Szkolenia dla operatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych odbywają się na sprzęcie marki JCB, Linde, Jungheinrich, Toyota – wózkach czołowych, ze zmiennym wysięgiem i unoszących operatora. W przypadku kursów z obsługi suwnic wykorzystywane są suwnice bramowe. Wymienione urządzenia są dostępne podczas szkoleń organizowanych między innymi w Warszawie-Ursusie, Katowicach, Krakowie.

Jakie informacje można znaleźć na platformie szkoleniowej?

Platforma szkoleniowa została stworzona z myślą o osobach, które zaliczają kurs w formie e-learningu oraz o tych, które uczą się stacjonarnie i chcą uzupełnić i utrwalić wiedzę. Platforma jest wykorzystywana do przeprowadzania webinarów na kursach w wersji online. Oprócz webinarów na żywo publikowane są tam także inne treści: skrypty szkoleniowe, filmy, próbne testy przygotowujące do egzaminów. Kursanci mogą logować się na platformie w dowolnej chwili, korzystając z komputera, tabletu lub telefonu.

Czy Ośrodek przeprowadza egzaminy wewnętrzne?

Wiedza uczestników zajęć jest sprawdzana kilkakrotnie: przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie zajęć oraz po ich zakończeniu. Instruktor przeprowadza także ocenę wiedzy i umiejętności uczestników w części praktycznej.

Czy ukończenie szkolenia jest jednoznaczne z otrzymaniem uprawnień?

W przypadku większości szkoleń do otrzymania uprawnień konieczne jest zdanie egzaminu zewnętrznego. Samo ukończenie szkolenia nie jest więc wystarczającym potwierdzeniem kwalifikacji. Program i forma zajęć zostały jednak stworzone tak, by zdawalność egzaminów wśród kursantów była jak najwyższa.

Jak wygląda organizacja egzaminu?

Organizacją egzaminów i pośrednictwem pomiędzy kursantami a jednostkami egzaminującymi zajmuje się Ośrodek. Terminy szkoleń ustalane są tak, by uczestnicy mogli jak najszybciej podejść do egzaminów. Ośrodek przeprowadza zapisy, a przed datą egzaminu wysyła uczestnikom przypomnienia. Egzamin jest przeprowadzany przez uprawnionych inspektorów UDT, TDT lub innych organizacji.

Czy wszystkie szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym?

Egzamin jest organizowany w przypadku większości szkoleń, dla niektórych zagadnień nie jest on jednak planowany. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się zawsze na stronach z opisami kursów.

Jaki jest przebieg egzaminu?

Jest to zależne od kategorii zdobywanych uprawnień, najczęściej jednak egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna to test wiedzy z pytaniami zamkniętymi. W trakcie egzaminu praktycznego kandydat musi wykazać się wiedzą na temat budowy urządzenia, przygotowania do pracy, zachowania w przypadku awarii lub wypadków itp.

Na jakie urządzenia wydawane są uprawnienia?

Uprawnienia dotyczą urządzeń objętych dozorem technicznym. Typ i rodzaj urządzeń, na które otrzymuje się uprawnienia po zdanym egzaminie, są zgodne z tematyką szkolenia. Szczegółowe informacje na temat zakresu uprawnień można znaleźć w opisach poszczególnych szkoleń.

Jak długo trzeba czekać na otrzymanie uprawnień?

Wydawaniem uprawnień zajmują się jednostki zewnętrzne organizujące egzaminy. Ośrodek nie ma wpływu na czas oczekiwania. Standardowo, zgodnie z przepisami, uprawnienia powinny zostać wydane w ciągu 7 dni roboczych od daty egzaminu. W praktyce ten czas może się wydłużyć nawet do 30 dni roboczych, jeśli jednostka egzaminująca jest obciążona innymi obowiązkami.

Czy uprawnienia obowiązują także za granicą?

Jest to zależne od przepisów i regulacji w danym państwie. W krajach, w których nie ma regulacji zawodu, ukończenie szkolenia i posiadanie polskich uprawnień może być wystarczające. W ramach Unii Europejskiej funkcjonuje dyrektywa o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji krajów członkowskich. W innych krajach (Norwegia, Szwajcaria) polskie uprawnienia nie są znane i rozpoznawalne, dlatego mogą nie być honorowane nawet po przetłumaczeniu.
Wszyscy uczestnicy otrzymują uproszczony suplement z informacją o ukończeniu kursu zgodnie z normami międzynarodowymi, na życzenie i za dodatkową opłatą – także w języku angielskim. W niektórych krajach taki dokument może być honorowany. Dodatkowo, za opłatą, można otrzymać certyfikat zgodny z normą ISO18878, w formie karty plastikowej ze zdjęciem lub w formie papierowej. Certyfikat wystawia się w języku angielskim.

Jaki jest okres ważności uprawnień?

W zależności od typu i rodzaju urządzenia, uprawnienia obowiązują przez 5 lub 10 lat. Gdy kończy się okres ich ważności, Ośrodek w miarę możliwości wysyła do kursantów powiadomienia o konieczności przedłużenia.

Czy uprawnienia można cofnąć albo wstrzymać?

Taka sytuacja jest możliwa, gdy jednostka kwalifikująca uzna, że osoba posiadająca uprawnienia działa niezgodnie z przepisami lub zasadami bezpieczeństwa pracy.