konserwacja wyciągów narciarskichKoleje i wyciągi narciarskie to rodzaj urządzeń transportu bliskiego (UTB) stosowany na stokach narciarskich oraz na zboczach gór w celu przemieszczania osób i ładunków. Koleje i wyciągi mogą wykorzystywać gondole, wagoniki albo krzesełka.

Konserwator kolei i wyciągów narciarskich to osoba posiadająca właściwe przygotowanie do prowadzenia prac w tym zakresie. Musi on legitymować się uprawnieniami nadawanymi przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

Zajęcia dla konserwatorów kolei i wyciągów narciarskich organizowane przez nasz Ośrodek włączają teorię i praktykę, co pozwala na kompleksowe przygotowanie kursantów do uzyskania certyfikatu UDT.

Program szkolenia – konserwacja kolei i wyciągów narciarskich:

  • przepisy prawne dotyczące kolei i wyciągów narciarskich
  • właściwe uprawnienia do prowadzenia prac z wyciągami i kolejami narciarskimi
  • dozór techniczny oraz rodzaje urządzeń do transportu bliskiego stosowanych na zboczach gór – wyciągi i koleje narciarskie
  • budowa kolei i wyciągów narciarskich, w tym napowietrznych kolei linowych o ruchu okrężnym, wyciągów narciarskich krzesełkowych, orczykowych, talerzykowych
  • obowiązki na stanowisku konserwatora wyżej wymienionych urządzeń
  • często pojawiające się usterki kolei i wyciągów narciarskich
  • BHP i pierwsza pomoc konserwatora, a także właściwa ewakuacja użytkowników kolei i wyciągów narciarskich

Czas trwania zajęć: 30-60 godzin dydaktycznych.

Na życzenie klienta istnieje możliwość dostosowania zakresu tematycznego zajęć do indywidualnych wymagań.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zachęcamy do wybrania naszych usług edukacyjnych!