Ładowwarki teleskopoweŁadowarki teleskopowe – wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem to stosowane w wielu zakładach pracy urządzenia transportu bliskiego (UTB). Wykorzystywane są w pracach przeładunkowych i transportowych, a dzięki szerokiej gamie akcesoriów posiadają uniwersalne zastosowanie w różnych branżach.

Pracownik prowadzący obsługę i konserwację ładowarek teleskopowych musi posiadać odpowiednie do tego uprawnienia UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Certyfikat będący potwierdzeniem ich uzyskania można otrzymać po przeszkoleniu i zaliczeniu egzaminu UDT.

Kurs operatora i konserwatora wózka jezdniowego podnośnikowego specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowej składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, które przygotowują pracownika do pracy na wyżej wymienionych stanowiskach.

Program szkolenia – obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe:

  • podstawowe informacje i akty prawne dotyczące ładowarek teleskopowych
  • uprawnienia potrzebne do pracy na stanowisku operatora i konserwatora ładowarek teleskopowych
  • dozór techniczny i rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem
  • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem – napęd, wysięgnik, instalacja elektryczna, układ hydrauliczny, układ hamulcowy, osprzęt roboczy
  • eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem – ładowarek teleskopowych – obowiązki operatora
  • konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem – ładowarek teleskopowych – obowiązki konserwatora
  • najczęstsze usterki ładowarek teleskopowych
  • BHP oraz pierwsza pomoc przy obsłudze i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem

Czas trwania zajęć: 10-35 godzin dydaktycznych w zakresie obsługi ładowarek teleskopowych oraz 38-48 godzin dydaktycznych w zakresie konserwacji ładowarek teleskopowych. Do czasu zajęć wlicza się także egzamin UDT.

Nasz ośrodek może przygotować także zajęcia zgodnie z tematyką wymaganą przez klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zachęcamy do wybrania naszych usług edukacyjnych!