Podesty ruchomePodesty ruchome przejezdne to urządzenia dźwignicowe, które stosowane są jako urządzenia transportu bliskiego – UTB. Przeznaczone są do prowadzenia szerokiej gamy prac, w tym między innymi budowlanych, remontowych czy montażowych. Mogą posiadać wysięgnik przegubowy, konstrukcję nożycową, a także mogą być montowane na samochodach.

Do właściwej eksploatacji – obsługi podestów ruchomych przejezdnych wymagane jest posiadanie certyfikatu UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) potwierdzającego posiadane uprawnienia.

Zajęcia dla osób chcących zostać operatorami podestów ruchomych przejezdnych obejmują część teoretyczną oraz część praktyczną, które przygotowują do pracy na tym stanowisku.

Program szkolenia – obsługa podestów ruchomych przejezdnych:

  • podstawy prawne przy obsłudze podestów ruchomych przejezdnych
  • uprawnienia konieczne do pracy z tymi urządzeniami
  • dozór techniczny i budowa różnych rodzajów podestów ruchomych przejezdnych do transportu bliskiego
  • elementy konstrukcyjne podestów ruchomych przejezdnych różnych typów, w tym podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych z wysięgnikiem przegubowym, wolnobieżnych z mechanizmem nożycowym podnoszenia oraz montowanych na pojeździe
  • obowiązki na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych
  • usterki, jakie mogą pojawić się przy eksploatacji podestów ruchomych przejezdnych
  • BHP i pierwsza pomoc na wyżej wymienionym stanowisku

Czas trwania zajęć: 48-88 godzin dydaktycznych.

Klient ma możliwość dodania do zajęć własnych tematów.

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!