Chcesz zdobyć przydatne na rynku pracy umiejętności lub podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy do skorzystania z naszego kursu z zakresu obsługi zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie z zakresu obsługi oraz napełniania zbiorników ciśnieniowych skierowane jest do osób zajmujących bądź planujących zajmowaniem się zawodowo napełnianiem gazami jak i obsługą ciśnieniowych zbiorników . Takie szkolenia są wymagane między innymi dla stanowisk pracy takich jak:

 • monter instalacji chłodniczych
 • monter pomp ciepła
 • strażak
 • pracownik szpitala
 • pracownik uzdrowiska
 • sektor przemysłu spożywczego
 • płetwonurkowie
 • obsługa sprzętu paintball.

Cel kursu

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie jego uczestnika do samodzielnego napełniania oraz obsługi zarówno urządzeń jak i zbiorników ciśnieniowych. Po takim szkoleniu możemy samodzielnie obsługiwać i napełniać butle gazami.

Nasza firma oferuje możliwość zdobycia uprawnień dla osób napełniających oraz obsługujących zbiorniki ciśnieniowe przenośne  gazami takimi jak:

 • Rozpuszczonymi (acetylen)
 • Sprężonymi (powietrze, tlen, argon, azot itp.)
 • Skroplonymi (fluorowanymi, podtlenek azotu, LPG, amoniak)

Co obejmuje kurs z obsługi zbiorników ciśnieniowych?

Na naszych szkoleniach zdobędziesz nie tylko wiedzę ale również praktyczne umiejętności. Kursy przygotują cię do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Po nich będziesz mógł samodzielnie obsługiwać oraz napełniać zbiorniki ciśnieniowe.

Nasze szkolenia są zgodne z programem UDT. Poruszamy na nich takie zagadnienia jak:

 • Wykonywanie dozoru technicznego zbiorników przenośnych
 • Badania oraz naprawy zbiorników przenośnych
 • Szczegółowe informacje na temat gazów
 • Konstrukcje zbiorników
 • Parametry zbiorników
 • Czynności kontrolne podczas napełniania zbiorników ciśnieniowych
 • Czynności robocze podczas napełniania zbiorników ciśnieniowych
 • Ogólne zalecenia BHP
 • Ogólne zalecenia PPOŻ

Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

Po skończeniu naszego kursy oraz zdaniu egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego otrzymasz uprawnienia. Będziesz mógł napełniać i obsługiwać zbiorniki ciśnieniowe . Kwalifikacja do napełniania butli zależy od rodzaju egzaminu. Możesz otrzymać kwalifikację do napełniania butli:

 • Gazami skroplonymi, sprężonymi lub rozpuszczonymi.

Dlaczego warto zrobić kurs obsługi zbiorników ciśnieniowych w naszej firmie?

Szkolenia zrobione u nas to gwarancja wysokiej skuteczności. Prawie 100% kursantów może pochwalić się pozytywnym wynikiem egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Nasza firma oprócz szkoleń zapewnia organizację egzaminu, która jest dodatkowo płatna. Cena kursu zawiera zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz materiały szkoleniowe. Kwalifikacje do obsługi oraz napełniania zbiorników ciśnieniowych oraz butli okazują się być przydatne w wielu zawodach. Uprawnienia do obsługi zbiorników ciśnieniowych są obowiązkowe między innymi dla:

 • Osób, które zajmują się montażem pomp ciepła
 • Pracowników szpitali
 • Pracowników uzdrowisk
 • Strażaków
 • Osób, które zatrudnione są w przemyśle spożywczym
 • Osób obsługujących sprzęt do paintaballu

Po skończonym kursie oraz pozytywnym wyniku egzaminu wystawiany jest certyfikat z zakresu napełniania oraz obsługi zbiorników ciśnieniowych. Jest on bezterminowy. Uczestnik szkolenia oprócz certyfikatu nabywa również uprawnienia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. Certyfikat ten jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej.

Rodzaje badań jakim podlegają zbiorniki ciśnieniowe

Urządzenia ciśnieniowe w czasie eksploatacji podlegają badaniom okresowym, eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym bądź poawaryjnym.

Badania okresowe:

W badania okresowe wchodzą próby ciśnieniowe, rewizje wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Próby ciśnieniowe – z zasady wykorzystywane jako próby hydrauliczne. W technicznie uzasadnionych przypadkach można zastąpić próbę hydrauliczną inną próbą bądź badaniem innego rodzaju. Można to zrobić po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

Rewizje wewnętrzne – ocena wizualna stanu ścianek urządzenia ciśnieniowego. Ocena jego rozłącznych oraz nierozłącznych połączeń oraz sprzętu ciśnieniowego oraz zabezpieczającego. W technicznie uzasadnionych przypadkach ocena wizualna może być zastąpiona bądź uzupełniona innymi badaniami. Możliwe jest to jak w przypadku próby ciśnieniowej po uzgodnieniu z organem odpowiedniej jednostki dozoru technicznego.

Rewizje zewnętrzne – Ocena stanu urządzenia ciśnieniowego z zewnątrz. Ocena osprzętu w dostępnych miejscach. W miarę możliwości przeprowadza się również sprawdzenie działania osprzętu oraz przeprowadzenie prób funkcjonalnych.

Badania eksploatacyjne doraźne

Zakres takich badań oraz sposób przygotowania do nich urządzenia ustala organ jednostki dozoru technicznego. Zależne jest to od okoliczności uzasadniających ich przeprowadzenie. Mogą być wykonywane jako:

 • próby ciśnieniowe
 • rewizje wewnętrzne lub zewnętrzne

Można je uzupełnić bądź zastąpić innym badaniem. Są one wykonywane na wniosek użytkującego urządzenie ciśnieniowe, w szczególności przy:

 • Zmianie miejsca zainstalowania
 • Naprawie urządzenia ciśnieniowego
 • Modernizacji urządzenia ciśnieniowego
 • Wymianie elementów urządzenia
 • Zmianie rodzaju urządzeń zasilających
 • Stwierdzeniu uszkodzeń ścianek urządzenia bądź stwierdzeniu jego nieszczelności.