Zainteresowanych podjęciem pracy operatora żurawia i zdobyciem uprawnień HDS zapraszamy do zapisów na oferowane przez nas szkolenie operatora HDS. Chciałbyś obsługiwać hydrauliczne dźwigi samochodowe, ale nie wiesz od czego zacząć? A może jesteś właścicielem firmy transportowej lub budowlanej i brakuje Ci operatora HDS? Skorzystaj z oferty szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Operatorów! By obsługiwać hydrauliczne dźwigi samochodowe, niezbędne są odpowiednie uprawnienia, które można zdobyć tylko po odbyciu odpowiedniego kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Cel kursu na żurawie HDS

żuraw HDSUczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do bezpiecznej eksploatacji hydraulicznych dźwigów samochodowych oraz  przygotują się do egzaminu państwowego UDT. Zapoznają się z obowiązującymi przepisami, metodami konserwacji i prowadzenia koniecznej dokumentacji.

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Udział w naszym kursie zalecamy osobom potrzebującym zdobyć uprawnienia z zakresu obsługi hydraulicznych dźwigów samochodowych. Od kandydatów wymagamy ukończenia 18 lat oraz orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku.

 

Co to jest żuraw HDS?

Hydrauliczny dźwig samochodowy to zaawansowany dźwig dostosowany to załadunku i rozładunku towarów. Jego kompaktowa budowa oraz napęd mechaniczny powodują, że może dotrzeć w miejsce niedostępne dla innych dźwigów. Wyróżniamy HDS-y zastosowania ogólnego, przeładunkowe, które są zamontowane na tylnej części pojazdu lub naczepy oraz te ze sztywno zamontowaną konstrukcją na podwoziu.

 

Zastosowanie dźwignic hydraulicznych

HDS wykorzystywany jest powszechnie w pracach przeładunkowych na przykład:

 • na niewielkich budowach, gdzie użycie ciężkiego sprzętu jest niemożliwe;
 • do załadunku, przewozu i rozładunku materiałów budowlanych takich jak kostka brukowa, cegły, pustaki, dachówki, blachy itp.;
 • do transportu surowców budowlanych na wyższe kondygnacje;
 • do przewozu i rozładunku kontenerów;
 • w leśnictwie do wywozu drewna;
 • do piętrowania kontenerów.

obsługa dźwigu HDS 

Budowa żurawia HDS

Dźwigi tego typu skonstruowane są z części stałych i zmiennych, gdyż służą do załadunku i rozładunku towarów o różnej masie i kształcie.

ELEMENTY STAŁEPRZEZNACZENIE
podpory stabilizująceumieszczone z każdej strony by równoważyć ciężar dźwigu
podstawa żurawiana niej osadzony jest żuraw, nie ulega zmianom mimo ogromnych obciążeń, jakim jest poddawana
kolumna dźwigupionowa część łącząca platformę z wyciągiem
wysięgnikczęść ruchoma, która przenosi ładunki
ELEMENTY ZMIENNEPRZEZNACZENIE
system hydraulicznywiększość nowych maszyn jest już opartych na siłownikach hydraulicznych, dzięki nim praca jest szybsza i bardziej precyzyjna
chwytakprzydatny zwłaszcza przy transporcie ładunków o nieregularnych kształtach np. drewna
haknajczęściej wykorzystywana część zmienna, używana do transportu bardzo ciężkich towarów

 

 

Program szkolenia operatora HDS w ERGON

Szkolenie operatora żurawi przenośnych obejmuje wiedzę z zakresu:

 • budowy i wyposażenia dźwignic;
 • znajomości działania zabezpieczeń hydraulicznych, elektrycznych i mechanicznych;
 • obsługi i znajomości instrukcji eksploatacji;
 • znajomości obowiązków operatora przed, w trakcie i po pracy na urządzeniu;
 • wyboru części zmiennych w zależności od wykonywanych prac;
 • szacowania środka ciężkości ładunku na podstawie jego masy i wielkości;
 • znajomości przepisów BHP;
 • udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie prowadzimy według programu zatwierdzonego przez UDT zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321).

 

Możliwości zawodowe po ukończeniu szkolenia

Doświadczeni specjaliści posiadający uprawnienia do obsługi różnego rodzaju ciężkich maszyn potrzebni są w wielu branżach przemysłu. Osoby, które ukończą kurs oraz zdadzą egzamin z pozytywnym wynikiem, będą mogły rozpocząć pracę na stanowiskach w:

 • firmach i składach budowlanych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • zakładach produkcyjnych, w których konieczne jest przemieszczanie towarów i urządzeń, tartakach i przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego,
 • transporcie drewna na terenach leśnych.

 

Egzamin operatora HDS – czego się spodziewać?

Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego w części teoretycznej egzaminu skupiają się na sprawdzeniu wiedzy z zakresu dozoru technicznego, znajomości przepisów i zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych stosowanych w eksploatacji tych urządzeń. Praktyczna część egzaminu to ocena umiejętności praktycznej obsługi maszyny, osoba egzaminowana demonstruje działanie żurawia HDS poprzez wykonywanie konkretnych poleceń inspektorów z komisji.

 

Uprawnienia

Pozytywny wynik egzaminu UDT skutkuje uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, które uprawnia do obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych przez 10 lat.

W przypadku chęci pracy za granicą, większość pracodawców akceptuje zdobyte w Polsce kwalifikacje, ale ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do właściciela przedsiębiorstwa.

Miejsce szkolenia

ODK ERGON zapewnia kursy z obsługi żurawi HDS w Warszawie i w naszych oddziałach regionalnych. Dla większych grup organizujemy szkolenia w formie zamkniętej z możliwością dojazdu do Państwa przedsiębiorstwa.

 

Cena

Szkolenia w ERGON gwarantują profesjonalne podejście oraz rozsądną cenę. Dla większych grup przewidzieliśmy obiecujące rabaty.  Nasi pracownicy odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.