KonserwatorDźwigi elektryczne zaliczane są do kategorii urządzeń transportu bliskiego (UTB). Są stosowane przy transporcie osób oraz ładunków. Dźwigi elektryczne dzielone są na dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, dźwigi towarowo-osobowe i na dźwigi szpitalne.

Konserwator dźwigów elektrycznych musi posiadać uprawnienia potrzebne do zajmowania się pracami konserwacyjnymi tego typu sprzętu. Właściwy certyfikat nadawany jest po ukończeniu kursu oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

Zajęcia dla konserwatorów dźwigów elektrycznych – osobowych, towarowych, towarowo-osobowych i szpitalnych – obejmują teorię i ćwiczenia praktyczne dotyczące konserwacji tych urządzeń.

Program szkolenia – konserwacja dźwigów elektrycznych:

  • prawo związane z dźwigami elektrycznymi
  • uprawnienia konieczne do konserwacji dźwigów elektrycznych
  • dane techniczne i podział dźwigów elektrycznych na kategorie
  • informacje o budowie dźwigów elektrycznych – osobowych, towarowych, towarowo-osobowych i szpitalnych, w tym elementy elektryczne, elektromechaniczne oraz elektroniczne
  • obowiązki na stanowisku konserwatora wyżej wymienionych urządzeń transportu bliskiego
  • popularne awarie dotyczące dźwigów elektrycznych
  • przepisy BHP i pierwszej pomocy przy konserwacji urządzeń

Czas trwania zajęć: 48-88 godzin dydaktycznych.

Klient ma możliwość zmiany tematyki zajęć zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGONzapraszamy do kontaktu!