gaśnica na ścianiePPOŻ jest to skrót, który oznacza przepisy przeciwpożarowe. Często wymawiamy go „pepoż”. Według Słownika Języka Polskiego PWN powinien on zawierać na końcu kropkę, czyli ‘’ppoż.”, a sama nazwa, jeżeli nie jest występuje na początku zdania to powinna być pisana małą literą.

Niezbędne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej są uregulowane w polskim prawie ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Dodatkowe i szczegółowe informacje znajdziemy również w aktach wykonawczych do tej ustawy, czyli rozporządzeniach ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, gospodarki, transportu, środowiska, rolnictwa i rozwoju wsi, a także gospodarki wodnej.

Podstawową kwestią w miejscu pracy jest bezpieczeństwo. To właściciele, zarządcy budynków oraz osoby fizyczne, prawne i instytucje z nich korzystające mają obowiązek nam je zapewnić. Dzięki odpowiednim przestrzeganiu zasad techniczno-budowlanych, technologicznych i instalacyjnych oraz stosowanym zasadom prewencyjnym (przepisy) jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo pożarowe.

Także na pracodawcy, zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 1991 roku spoczywają obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Są one również ujęte w kodeksie pracy.

Pracodawca:

  • Powinien zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy a także zwalczania pożarów oraz ewakuacji
  • Wyznaczyć pracownika/pracowników odpowiedzialnych za zadania dotyczące zwalczania pożarów, ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy

Ważną kwestia jest, aby osoby odpowiedzialne za zadania związane z ochroną przeciwpożarową oraz kadra zarządcza byli dobrze przeszkoleni i wiedzieli, jak postępować w momencie zagrożenia. Dlatego też bardzo istotne mogą się okazać specjalistyczne kursy PPOŻ.

znak drogi ewakuacyjnej

Szkolenia PPOŻ

Na szkoleniu PPOŻ uczestnicy uzyskują wiedzę dotyczącą prawidłowego zachowania się w razie pożaru, jakie należy wykonać czynności przed opuszczeniem obiektu, jak prowadzić ewakuacje, czy też udzielić pierwszejpomocy.

Nasz Ośrodek Doskonalenia Kadr (ERGON) prowadzi na bardzo wysokim poziomie szkolenia przeciwpożarowe PPOŻ. Posiadamy doświadczonych i dobrze wyszkolonych instruktorów. Są oni zawsze do Państwa dyspozycji dzięki czemu zapewnią każdemu klientowi odpowiednie przygotowanie. Ponadto posiadamy nowoczesne zaplecze i bogaty program nauczania.

Nasze szkolenia PPOŻ to bogata oferta przeznaczona zarówno dla nowozatrudnionych osób, jak pracowników z dłuższym stażem. Są to kursy zarówno praktyczne jak i teoretyczne.

Szkolenie PPOŻ w ERGON

 

Szkolenie wstępneSzkolenie okresowe
Do kogo skierowane:Do nowo zatrudnionych pracowników. Obowiązek jego przeprowadzenia jest do 6 miesięcy od zatrudnienia.Do osób pracujących w przedsiębiorstwie dłuższy okres.
Cel kursu:Poznanie niezbędnych przepisów oraz obowiązków występujących na danym stanowisku, które są związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.Aktualizacja i uzupełnienie dotychczas zdobytej wiedzy.
Tematyka:
  • Zagrożenie pożarowe na danym stanowisku pracy
  • Informacja, gdzie rozmieszczony jest sprzęt przeciwpożarowy oraz zaznajomienie z instrukcją pożarową zakładu pracy
  • Zasady oznakowania i prowadzenie ewakuacji
  • Procedury alarmowe
  • Obsługa gaśnic
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

logo OSO

Tematyka zajęć dopasowywana jest indywidualnie dla Państwa, zależnie od potrzeb.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu a wtedy przekażemy wszystkie potrzebne informacje. Gwarantujemy umiarkowane ceny, które ustalamy z naszym klientem indywidualnie. Dla dużych i zorganizowanych grup mamy rabaty. Nasz Ośrodek prowadzi szkolenia zarówno otwarte jak i te zamknięte. Głowna siedziba naszego przedsiębiorstwa to Warszaw. Jednak, działamy również w kilku innych miastach, takich jak: Kraków, Katowice i Bielsko-Biała. W sytuacji kursu zamkniętego, dojedziemy praktycznie w każde miejsce.

Zachęcamy Państwa także aby się zapoznać z szeroką gamą kursów, które posiada w swojej ofercie Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON. Proponujemy między innymi szkolenia wstępne i okresowe BHP, kursy dla operatorów podnośników koszowych, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz podestów ruchomych a także wiele innych.