winda hydraulicznaDźwigi hydrauliczne, inaczej windy hydrauliczne są zaliczane do urządzeń transportu bliskiego (UTB). Są one powszechnie stosowane przy pracach transportowych ładunków oraz ludzi.

Konserwator dźwigów hydraulicznych (wind) to osoba zajmująca się prowadzeniem prac konserwacyjnych tego rodzaju sprzętu. Do wykonywania swoich obowiązków musi posiadać właściwe uprawnienia nadawane przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs w tematyce konserwacji dźwigów hydraulicznych (wind) zapewnia kompleksowe przygotowanie do uzyskania uprawnień, przekazując wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

Program szkolenia – konserwacja dźwigów hydraulicznych (wind):

  • podstawowe przepisy w tym zakresie
  • rodzaje uprawnień wymaganych do obsługi dźwigów hydraulicznych (wind)
  • dane techniczne oraz rodzaje dźwigów hydraulicznych (wind)
  • budowa dźwigów hydraulicznych (wind) – komponenty i zespoły komponentów urządzeń, instalacja elektryczna, sterownicza i innego rodzaju aparatura
  • zadania realizowane przez konserwatora dźwigów hydraulicznych (wind)
  • najczęściej pojawiające się usterki tych urządzeń
  • przepisy BHP i pierwsza pomoc przy pracy z dźwigami hydraulicznymi (windami)

Czas trwania zajęć: 48-88 godzin dydaktycznych.

Istnieje możliwość dostosowania zakresu tematycznego zajęć do indywidualnych wymogów klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej!