Czynności zabronione dla operatora suwnicy

Operator suwnicy powinien posiadać uprawnienia UDT – Urzędu Dozoru Technicznego, które otrzymuje się po wzięciu udziału w szkoleniu oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu. Podczas swojej pracy suwnicowy musi pamiętać o przestrzeganiu zasad BHP oraz UDT, aby prowadzone przez niego prace były bezpieczne i nie powodowały zagrożenia dla niego samego oraz innych osób.

Podczas pracy operatorowi suwnicy zabrania się:

 • wykonywać obowiązków urządzeniem niesprawnym lub bez ważnej decyzji UDT dopuszczającej urządzenie do pracy
 • wykonywać prace pod wpływem alkoholu, innych substancji odurzających, a także leków mogących zaburzać sprawność psychofizyczną
 • korzystać z niedopasowanych lub uszkodzonych zawiesi
 • konserwować mechanizmy suwnicy podczas jej pracy
 • dokonywać napraw lub regulacji całego urządzenia lub jego podzespołów samowolnie
 • podnosić ładunki, na których znajdują się ludzie
 • podnosić ładunki przekraczające dopuszczalny udźwig urządzenia
 • podnosić ładunki będące poza zasięgiem urządzenia, również przez ciągnięcie ukośnie ładunków
 • podnosić ładunki przyspawane, przykręcone, przymarznięte lub przysypane
 • przenosić ładunki nad innymi osobami oraz w pobliżu stanowisk pracy
 • pozostawiać ładunek na urządzeniu chwytnym
 • stosować zabezpieczenia przed przeciążeniem do ważenia ładunku
 • zatrzymywać cięgnika, wózka lub mostu, najeżdżając na krańcowe łączniki bezpieczeństwa

Przestrzeganie tych zasad powoduje, że pracownik może zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować ryzyko wypadków przy pracy stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Osoby chcące uzyskać uprawnienia UDT na suwnice zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON prowadzimy kurs na suwnice w kategoriach II S i I S. Szkolimy kompleksowo i profesjonalnie, przygotowując do egzaminu na uprawnienia na suwnice.

Zachęcamy do zapisania się na kurs na suwnice – cena, terminy i lokalizacja zaprezentowane są na naszej stronie internetowej. Prowadzimy również szkolenia zamknięte dla grup zorganizowanych. Działamy w mieście Warszawa i innych miejscowościach. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Więcej informacji:

Czynności zabronione

 

Dopuszczenie operatora

 

Kategorie uprawienia

 

Kurs na Suwnice