urządzenie do manipulacji konteneramiUrządzenia do manipulacji kontenerami są to urządzenia, które objęte są dozorem technicznym Urzędu Dozoru Technicznego. Oznacza to, że może je obsługiwać jedynie osoba posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia. W związku z powyższym stworzyliśmy idealny kurs dla osób, które chcą lub potrzebują uzyskać wymagane uprawnienia na konkretnym stanowisku. Od wielu lat prowadzimy profesjonalne kursy dla pracowników w całej Polsce. Nasza firma oferuje zawodowe kursy, dzięki którym otrzymają państwo uprawnienia obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami, a następnie pozwolą rozpocząć pracę, jako operator tych urządzeń. Kursanci mają możliwość swobodnie dopasować kursy do swoich potrzeb. Gwarantujemy indywidualne podejście oraz przydatne narzędzi, akcesoria i materiały. Posiadamy również materiały w formie elektronicznej, dzięki którym w każdym momencie mogą państwo odświeżyć swoją wiedzę. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony dostęp do materiałów szkoleniowych, jak również fachowe wsparcie. Zapewniają one fachowe i kompleksowe przeszkolenie z zakresu pracy z urządzeniami do manipulacji kontenerami. Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone co najmniej 18 lat, posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe i potwierdzony orzeczeniem lekarskim odpowiedni stan zdrowia. Posiadamy wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów, którzy profesjonalnie zajmują się obsługą i konserwacją urządzeń do manipulacji kontenerami, a także posiadają uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego. Każde szkolenie odbywa się w dwóch formach. Na początku są zajęcia teoretyczne, gdzie uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę do uzyskania odpowiednich uprawnień. Następnie przechodzimy do części praktycznej, na której kursanci w praktyce przyswajają zdobytą wiedze i umiejętności. Podczas zajęć poruszane są tematy takie jak: rodzaje i budowa urządzeń; informacje na temat przewożenia ładunków; działania operatora przed, podczas oraz po zakończeniu pracy; dozór techniczny; informacje z zakresu przepisów prawa obejmujące obsługę urządzeń; zapobieganie niebezpiecznym uszkodzeniom i wypadkom. W części praktycznej uczestnicy mają możliwość pod okiem instruktorów przećwiczyć obsługę urządzeń do manipulacji kontenerami. Po zakończeniu kursu uczestnicy mają obowiązek podejść do egzaminu. Tylko pozytywny wynik z egzaminu pozwala na otrzymanie uprawnień do wykonywania pracy na wysokości.

Gdzie można nas szukać?

Znaleźć nas można w Warszawie, Krakowie, Bielsko-Białej, a także w Katowicach. W każdym z miast mieszczą się nasze oddziały i jest możliwość zapisać się na szkolenie. Na naszej stronie internetowej można znaleźć harmonogram terminów. W stosunku do ilości osób indywidualnie uzgadniamy cenę, w sytuacji większych grup przewidziane są rabaty. Jesteśmy skłonni do negocjacji. Aby uzyskać więcej informacji lub gdy pojawią się jakichkolwiek pytania zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Urządzenia do manipulacji kontenerami

Urządzenia do manipulacji kontenerami są to specjalistyczne urządzenia szeroko stosowane na całym świecie w różnych rozgałęzieniach przemysłu. Branżą, która nie może funkcjonować bez tego typu urządzeń jest transport morski. W dzisiejszych czasach praktycznie we wszystkich portach i terminalach, które zajmują się transportem kontenerowym, można zauważyć sprzęt do manipulacji kontenerami. Umożliwiają one szybki i bezpieczny transport kontenerów. Obecne wraz ze wzrostem wykorzystania kontenerów w transporcie, coraz mnie używane są przeładunki drobnicowe.  Do przodujących firm zajmujących się produkcją urządzeń do manipulacji kontenerów należy przed wszystkim Kalmar.

Rodzaje

Wśród urządzeń do manipulacji kontenerami możemy wyróżnić następującą klasyfikacje:

  • Żurawie portowe, w tym samojezdne, szynowe i/lub pływające;
  • Suwnice kontenerowe nabrzeżne;
  • Suwnice bramowe do układania kontenerów – na kołach ogumionych, montowane na szynach lub automatyczne;
  • Wózki podnoszące – do manipulacji pustymi kontenerami, manipulatory pełnych kontenerów, wózki widłowe ciężkie;
  • Wozy bramowe podsiębierne, w tym sztaplujące lub do szybkiego transportu;
  • Wózki transportowe – automatyczne wozy transportowe oraz automatyczne wozy transportowe z podnoszeniem.

Rys historyczny urządzeń d manipulacji kontenerami

operator na urządzeniu do manipulacji kontenerami

Początkowo kontenery w terminalach i portach były obsługiwane przez suwnice bramowe, portowe oraz ciężki wózki widłowe. Następnie, ze względu na zwiększony przepływ i większą pojemność pojemników, konieczne było zastosowanie specjalnych maszyn. Suwnice bramowe, wozy bramowe i wózki wahadłowe zostały zaprojektowane do tego celu i charakteryzowały się dużym udźwigiem. Były one filarem portowych operacji przeładunku kontenerów, ale ostatnio zostały one wyparte przez reachstacker – specjalistyczne wózki widłowe zaprojektowane pierwotnie wyłącznie do przeładunku kontenerów. Każdego roku na całym świecie sprzedaje się około 2 000 sztuk reachtackerów. Wózki widłowe wysokiego składowania rzadko pojawiają się na rynku wtórnym, ponieważ są one początkowo kupowane z myślą o konkretnych warunkach pracy i zgodnie z długoterminowymi planami biznesowymi. Zastosowanie reachstackerów może przyspieszyć obsługę kontenerów w magazynach pośrednich i terminalach o niskiej konsolidacji, obniżyć koszty obsługi kontenerów, a w tym samym wzmocnić pozycję danego portu, regionu a nawet kraju w transporcie towarowym.

Gorąco zapraszamy do zapisania się i uczestnictwa w naszych szkoleniach!!