KonserwacjaDźwigniki do podnoszenia ładunków to urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu. Wykorzystywane są między innymi do podnoszenia pojazdów w warsztatach samochodowych, a także do obsługi innych ładunków w magazynach, w zakładach produkcyjnych. Zaliczane są one do urządzeń transportu bliskiego (UTB).

Konserwator dźwigników do podnoszenia ładunków musi posiadać właściwe uprawnienia. Są on nadawane przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego. Do ich uzyskania konieczne jest zakończenie kursu i zaliczenie egzaminu przed komisją UDT.

Zajęcia dotyczące konserwacji dźwigników do podnoszenia ładunków, w tym samochodów, składają się z części teoretycznej i części praktycznej – ćwiczeń z urządzeniami.

Program szkolenia – konserwacja dźwigników do podnoszenia ładunków:

  • akty prawne związane z dźwignikami stosowanymi do podnoszenia ładunków
  • uprawnienia, które są niezbędne do pracy z tego typu urządzeniami transportu bliskiego
  • informacje o dozorze technicznym oraz budowie dźwigników do podnoszenia ładunków
  • budowa dźwigników przeznaczonych do podnoszenia ładunków
  • zadania konserwatora powyższych urządzeń
  • najczęściej występujące usterki dźwigników używanych przy przenoszeniu ładunków
  • BHP i pierwsza pomoc w pracy konserwatora dźwigników do podnoszenia ładunków

Czas trwania zajęć: 29-39 godzin dydaktycznych.

Zajęcia mogą zostać uzupełnione o zagadnienia wymagane przez klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza!