Podnośniki koszowe, zwane zwyżkami, to urządzenia transportu bliskiego objęte dozorem technicznymPodnośniki koszowe są jednym z typów urządzeń transportu bliskiego, zgodnie z przepisami UDT objętych dozorem technicznym. Dla ich operatorów oznacza to konieczność posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego – dokumentu wydawanego na okres 10 lat, uprawniającego do pracy na podestach ruchomych. Kurs prowadzony przez doświadczonych instruktorów Ośrodka pozwala solidnie przygotować się do egzaminu na uprawnienia i zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do bezpiecznej obsługi zwyżek.

Program kursu na podnośnik koszowy

Zajęcia teoretyczne

To część, która ma formę wykładów. Instruktor, stosując techniki aktywizujące uczestników (pytania, testy, przykłady), przekazuje wiedzę na temat budowy podnośników koszowych: platformy, wysięgnika, podwozia, przepisów dozoru technicznego, stateczności i wytrzymałości zwyżek, korzystania z instrukcji obsługi podnośników koszowych. Kurs może być prowadzony stacjonarnie (organizujemy kursy na podnośniki koszowe w Warszawie, Katowicach, Krakowie) lub online.

Nasze szkolenie to nie tylko zdalny kontakt z trenerem (wideo), ale również prezentacja z testami podczas której grupa może odpowiadać na ma pytania ze swoich urządzeń po każdym module szkolenia. Ośrodek posiada bardzo innowacyjny system szkolenia online w którym kładzie nacisk na metody aktywizujące uczestników.

Zajęcia praktyczne

Kursanci uczestniczą w nich indywidualnie, umawiając się na wybrane godziny z instruktorem na placu manewrowym w hali egzaminacyjnej Ośrodka. Podczas zajęć praktycznych mają okazję nauczyć się przygotowywania urządzenia do pracy, uruchamiania, bezpiecznej eksploatacji, zasad zachowania w przypadku awarii lub wypadku przy pracy.

Kurs na zwyżki – szczegóły organizacyjne

  • Kiedy odbywają się szkolenia: aktualne harmonogramy publikujemy na naszej stronie internetowej.
  • Ile trwa kurs na podesty ruchome przejezdne (podesty ruchome samojezdne, zwyżki): czas trwania zależy od stopnia zaawansowania kursantów w danej grupie. Prowadzimy zajęcia dla początkujących oraz dla osób z doświadczeniem, które potrzebują jedynie uzupełnienia wiedzy. Orientacyjny czas trwania to od 10 do około 20 godzin wg uzgodnionych programów szkolenia. Czas kształcenie może być dostosowany wg potrzeb grupy/zleceniodawcy oraz indywidualnych osób.
  • Zapisy na kurs: przyjmujemy zgłoszenia telefonicznie i mailowo, a także poprzez stronę platformaedukacji.pl.
  • Szkolenia UDT z egzaminami dla firm: organizujemy szkolenia zamknięte dla pracowników firm, w ustalonym z klientem terminie, miejscu i z indywidualnie dobranym programem. W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji na temat organizacji kursów na podesty ruchome (ceny, egzaminy, uprawnienia itp.) mogą Państwo uzyskać na stronie z często zadawanymi pytaniami.

Podnośnik koszowy (zwyżka) musi być obsługiwana przez operatora z odpowiednimi uprawnieniamiUprawnienia na zwyżki – praca na stanowisku operatora

Szkolenie z obsługi zwyżek jest zakończone egzaminem, którego organizacją i przeprowadzeniem zajmuje się Urząd Dozoru Techicznego (UDT). Szkolenia posiadają program zgodny z wymogami egzaminacyjnymi, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Kursanci mogą również przygotowywać się do egzaminu, korzystając z platformy edukacyjnej on-line w ramach samokształcenia kierowanego. W naszej platformie edukacji znajdują się na niej między próbne testy egzaminacyjne (nawet do 70 próbnych podejść do egzaminu z legendą wyników i raportowaniem wyników), materiały edukacyjne i filmy..

Po zdobyciu uprawnień UDT operator może podejmować pracę na podnośnikach koszowych na terenie całej Polski. Polskie uprawnienia są również honorowane w krajach UE i wybranych spoza UE.

Podesty koszowe są wykorzystywane w firmach budowlanych, remontowych, zakładach energetycznych, a nawet w straży pożarnej. Operatorzy podnośników wykonują takie zadania, jak:

  • Prace budowlane: transport pracowników do prac na wysokości, montaż elementów na elewacji i dachu budynku
  • Remonty – prace wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Malowanie, ocieplanie elewacji, prace konserwatorskie przy zabytkach
  • Naprawa oświetlenia ulicznego i instalacji elektrycznych
  • Mycie okien, przycinanie gałęzi i inne prace porządkowe
  • Montaż reklam wielkoformatowych: neonów, reklam świetlnych, bilboardów