Podnośniki nożycowe - popularne podesty ruchome wykorzystywane na budowach, przy remontach, pracach serwisowychPodnośniki nożycowe – najważniejsze informacje

To rodzaj podestów ruchomych, zaliczany do urządzeń wolnobieżnych, czyli takich, które umieszczone są na podwoziu wolnobieżnym, z możliwością przemieszczania. W przypadku obsługi zwyżek nożycowych poruszanie się po placu budowy czy remontowanym budynku jest możliwe dzięki wyposażeniu podwozia w koła, układ podnoszenia, platformę roboczą, na której znajduje się górne stanowisko z panelem sterowania. Z podnośników korzystają najczęściej sami pracownicy (platforma mieści najczęściej 2 do 3 osób jednocześnie), niekiedy wykorzystuje się je także do pionowego transportu niezbędnych towarów czy narzędzi. Wysokość podnoszenia układu nożycowego wynosi najczęściej około 8- 14 metrów. Zwyżki mogą mieć napęd spalinowy (olej napędowy) lub elektryczny (akumulatory) lub BI-elektryczny z silnikiem spalinowym.

Gdzie stosuje się podesty nożycowe?

 • W branży budowlanej: do montażu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, do prac zewnętrznych przy budowie hal i montażu konstrukcji stalowych i dachów hal ,
 • W branży remontowej – do malowania ścian domów i bloków, do prac przy ocieplaniu, do wymiany dachówek na domach jednorodzinnych
 • W specjalistycznych firmach zajmujących się myciem szyb i czyszczeniem elewacji
 • W branży reklamowej – do zawieszania lub wymiany banerów, billboardów i innych reklam wielkoformatowych np. malowania murali.

Wysoka jakości kształcenia kluczem do skutecznego zaliczenia egzaminu UDT dla operatorów obsługi zwyżek nożycowych. Przepisy Kodeksu Pracy i ogólne oraz szczegółowe przepisy BHP wymagają od pracodawcy realizacji szkoleń specjalistycznych w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Wynika to m.in. z zapisów dotyczących przestrzegania instrukcji obsługi, w których znajdziemy zapisy producenta o konieczności szkolenia i zdania egzaminów zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju. Nasz Ośrodek daje możliwość zdobycia wiedzy praktycznej i teoretycznej zarówno osobom bez doświadczenia, jak i takim, które mają do czynienia ze zwyżkami w swojej pracy, ale nie posiadają stosownych uprawnień. W przypadku kursu na zwyżki cena zawiera dostęp do urządzeń z bazy Ośrodka, do sprzętu BHP, szelek, kamizelek itp., a także do platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały ułatwiające przygotowania do egzaminu na uprawnienia.

Kurs na podnośnik nożycowy – szczegóły

 • Dostępne formy: otwarta – dla klientów indywidualnych i zamknięta – dla firm
 • Zajęcia stacjonarne (Warszawa i inne duże miasta) lub webinary online
 • Terminy zajęć dostosowane do terminów egzaminów UDT – krótki czas oczekiwania na egzamin
 • Elastyczny czas trwania kursu – w zależności od wiedzy i doświadczenia uczestników

Zwyżki nożycowe - podesty ruchome o uniwersalnym zastosowaniu: na zewnątrz i wewnątrz budynkówPrzebieg nauczania i procesu sprowadzenia kwalifikacji – egzaminu

Aby program i czas szkolenia były optymalnie dostosowane do potrzeb uczestników, pracownicy Ośrodka:

 • Podczas zapisów poddawani są wstępnej diagnostyce i badaniu potrzeb
 • Przy rejestracji lub na początku szkolenia odbywają rozmowę z uczestnikami, aby ustalić ich poziom wykształcenia, doświadczenie w pracy na wysokości (np. jako pomocnicy operatorów z uprawnieniami) lub inne kwalifikacje
 • Jeśli tak zostanie ustalone z klientem – przeprowadzają pre-testy sprawdzające poziom wiedzy teoretycznej kursantów
 • Przydzielają kandydatów na operatorów do odpowiednich grup według poziomu doświadczenia. Poszczególne grupy mogą w ramach kursu mieć przewidzianą większą lub mniejszą liczbę godzin praktycznych. System Ośrodka pozwala na ustalenie indywidualnego harmonogramu praktyk dla poszczególnych uczestników.

W toku nauczania wykładowca uzupełnia wiedzę niezbędną do bezpiecznej eksploatacji urządzeń. Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy są poddawani sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w formie ustnej i/lub testu. Następnie w okresie oczekiwania na uzgodnienie terminu zajęć praktycznych uczestnicy są zobowiązani do samokształcenia na platformie online, zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, filmami oraz rozwiązywania próbnych testów (42 zestawy testowe, ponad 750 pytań w bazie). Pracodawca może otrzymać wyniki testów w formie raportu, natomiast szczegóły dotyczące poprawnych odpowiedzi, liczby i rodzajów błędów widzi tylko uczestnik. Zajęcia praktyczne są realizowane w okresie pomiędzy teorią a egzaminem zewnętrznym, na który Ośrodek zgłasza kandydatów na etapie rejestracji i rozpoczęcia nauczania. Proces sprawdzenia kwalifikacji składa się z 2 etapów: teoretycznego – pisemnego i praktycznego – manewrów, rozmowy w zakresie przygotowania i doboru urządzenia do pracy, oceny stanu technicznego oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych np. opuszczania awaryjnego. Proces ten realizują pracownicy jednostek dozoru technicznego, inspektorzy, specjaliści posiadający stosowne uprawnienia.