KonserwatorSchody i chodniki ruchome to urządzenia transportu bliskiego (UTB) pracujące poziomo i pionowo. Umożliwiają one transport osób, a także ładunków.

Konserwator schodów i chodników ruchomych to osoba, która zdobyła odpowiedni certyfikat uprawniający ją do prowadzenia prac w tym zakresie. Certyfikat nadawany jest przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego po zakończeniu kursu konserwatora oraz zaliczeniu egzaminu.

Zajęcia dla konserwatorów schodów i chodników ruchomych obejmują zarówno teorię, jak i praktykę, przekazując uczestnikom niezbędne przygotowanie do podejścia do egzaminu i uzyskania certyfikatu konserwatora wyżej wymienionych urządzeń.

Program szkolenia – konserwacja schodów i chodników ruchomych:

  • główne zagadnienia prawne związane ze schodami i chodnikami ruchomymi
  • uprawnienia potrzebne do obsługi schodów i chodników ruchomych
  • dozór technicznych i typy wyżej wymienionych urządzeń
  • budowa schodów i chodników ruchomych, w tym ich elementy konstrukcyjne, mechaniczne, elektryczne, zabezpieczenia
  • obowiązki na stanowisku konserwatora schodów i chodników ruchomych
  • typowe usterki, które mogą pojawiać się przy eksploatacji tych urządzeń
  • BHP i pierwsza pomoc przy pracach ze schodami i chodnikami ruchomymi

Czas trwania zajęć: 48-88 godzin dydaktycznych.

W naszym Ośrodku istnieje także możliwość dopasowania tematyki zajęć zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zapraszamy serdecznie!