Podesty wisząceZaliczane do urządzeń transportu bliskiego (UTB) podesty ruchome wiszące to urządzenia, które używane są podczas prac na wysokości, w tym między innymi podczas prac budowlanych, wykończeniowych, remontowych czy montażowych.

Osoba odpowiedzialna za obsługę podestów ruchomych wiszących musi posiadać wymagane uprawnienia UDT jako operator. Certyfikat będący potwierdzeniem ich posiadania nadaje komisja Urzędu Dozoru Technicznego po odbyciu kursu oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Zajęcia dla operatorów podestów ruchomych wiszących w naszym Ośrodku przygotowują do podejścia do egzaminu i uzyskania certyfikaty. Przekazują wiedzę teoretyczną, a także włączają ćwiczenia praktyczne.

Program szkolenia – obsługa podestów ruchomych wiszących:

  • główne dane i akty prawne związane z podestami ruchomymi wiszącymi
  • uprawnienia przeznaczone do pracy z podestami ruchomymi wiszącymi
  • dozór techniczny oraz rodzaje podestów ruchomych wiszących
  • budowa podestów wiszących – platforma robocza, konstrukcja nośna, wciągarka linowa, wyposażenie elektryczne, urządzenia awaryjne, oznakowanie
  • poprawna eksploatacja podestów ruchomych wiszących
  • często występujące usterki podestów ruchomych wiszących
  • BHP i pierwsza pomoc przy obsłudze podestów ruchomych wiszących

Czas trwania zajęć: 10-35 godzin dydaktycznych, w tym egzamin UDT.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość uzupełnienia powyższej tematyki o informacje wskazane przez klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zapraszamy do wybrania naszych usług edukacyjnych!