Zakres szkolenia – konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych
Program zajęć – obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia
Program szkolenia – konserwacja dźwigów elektrycznych
Zakres szkolenia – konserwacja podestów załadowczych, w tym stosowanych do transportu osób
Uprawnienia – konserwacja schodów i chodników ruchomych
Program zajęć – konserwacja dźwigników do podnoszenia ładunków
Zakres szkolenia – konserwacja koleje i wyciągi narciarskie
Uprawnienia – obsługa podestów ruchomych przejezdnych
Zakres szkolenia – konserwacja podestów ruchomych przejezdnych
Program zajęć – obsługa manipulatorów i chwytników próżniowych w zawiesiach dźwignic
Szkolenie w zakresie – obsługa żurawi wieżowych i szybkomontujących, także szynowych
Uprawnienia – obsługa układnic magazynowych
Zakres szkolenia – obsługa zawiesi dźwignic
Szkolenie w zakresie – konserwacja żurawi przeładunkowych – przenośnych
Program zajęć – obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe
Zakres szkolenia – obsługa podestów ruchomych wiszących
Uprawnienia – obsługa/konserwacja dźwigników tzw. podnośników pojazdów
Szkolenie w zakresie – obsługa wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia
Zakres szkolenia – obsługa podestów ruchomych masztowych – samowznoszących
Zakres szkolenia – obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
Uprawnienia – obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych
Zakres szkolenia – konserwacja dźwigów hydraulicznych