Podnośniki koszowe (boom lifts), podnośniki nożycowe (scissor lifts) - popularne podesty ruchome do prac na wysokościOsoby, które planują pracę za granicą na stanowisku operatora podestów ruchomych, powinny dobrze przygotować się do takiego wyjazdu. Jednym z niezbędnych etapów jest uzyskanie uprawnień obowiązujących w wybranym kraju, ponieważ wydawane przez UDT polskie uprawnienia nie są wszędzie honorowane.

Organizowany przez Ośrodek kurs pozwala na zdobycie certyfikatu, który jest wymaganym dokumentem w Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii. W trakcie kursu uczestnicy poznają szczegóły budowy i obsługi podnośników od strony teoretycznej i praktycznej, a na zakończenie podchodzą do egzaminu.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Ośrodka w Warszawie, możliwe jest także zaliczenie kursu w formie e-learningu, przez internet. Część praktyczna jest realizowana na własnym placu manewrowym.

Program zajęć, obejmujący między innymi takie zagadnienia, jak przepisy bezpieczeństwa w wybranych krajach, budowa podnośników, stateczność i wytrzymałość, postępowanie w razie wypadków i awarii, został przygotowany według normy MEWP ISO 18878. Jest również zgodny z zaleceniami organizacji OMHEC, w skład której wchodzą następujące kraje: Holandia, Norwegia, Dania i Wielka Brytania. Dzięki temu osoby, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin końcowy, mogą ubiegać się o pracę w tych krajach. Certyfikat obowiązuje na lądzie i na morzu – a zatem także na platformach wiertniczych na Morzu Norweskim.

Egzamin składa się z części teoretycznej, a następnie praktycznej. Uczestnicy kursu, którzy zaliczą obie części, otrzymują ważny przez 5 lat certyfikat. Jego wydanie trwa kilka tygodni, do tego czasu mogą posługiwać się certyfikatem tymczasowym.

Podstawowe wymagania dla osób, które chciałyby uczestniczyć w kursie, to: ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na podnośnikach oraz wykształcenie co najmniej podstawowe.

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać odpowiedzi na dodatkowe pytania, można skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Obsługa podnośników koszowych (boom lifts) i nożycowych (scissor lifts) wymaga posiadania certyfikatu zgodnego z MEWP ISO 18878Praca dla operatorów podnośników za granicą

Podnośniki koszowe (w międzynarodowym nazewnictwie – boom lifts) i nożycowe (scissor lifts) są powszechnie używane za granicą w pracach budowlanych, remontowych i innych – podobnie jak w Polsce. Osoby, które uzyskają certyfikat uprawniający do pracy, mogą szukać zatrudnienia między innymi w:

  • Firmach budowlanych
  • Firmach zajmujących się konserwacją, ocieplaniem, malowaniem elewacji
  • Firmach specjalizujących się w montażu magazynów, hal fabrycznych
  • Firmach montujących i konserwujących instalacje elektryczne, wentylację, klimatyzację
  • Zakładach energetycznych i innych jednostkach związanych z utrzymaniem miasta
  • Branży ogrodniczej
  • Branży reklamowej – firmach montujących reklamy wielkoformatowe: billboardy, banery, neony