Uprawnienia do obsługi suwnic – kategorie II S i I S

Aby zostać operatorem suwnicy, czyli suwnicowym, konieczny jest kurs na suwnice, który przekazuje informacje związane z obsługą tych urządzeń. Uprawnienia na suwnice otrzymuje się po zaliczeniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego podzielił uprawnienia na dwie kategorie. Kategoria I S jest najwyższa i włącza też uprawnienia, które można zdobyć w kategorii II S. Osoby posiadające uprawnienia UDT na suwnice, mogą także obsługiwać wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne warsztatowe.

Kategorie uprawnień UDT na suwnice:

  • II S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
  • I S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Uprawnienia nadawane przez UDT są ważne na:

  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 10 lat
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia 5 lat

Uprawnienia te obowiązują nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach.

Korzystanie z suwnic bez posiadania odpowiednich uprawnień jest zabronione i może zakończyć się wypadkami, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu operatora i osób postronnych.

Zapraszamy na kurs na suwnice – cena u nas jest bardzo przystępna. Działamy w mieście Warszawa i innych miastach na terenie Polski. Organizujemy także kursy zamknięte. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

 

Więcej informacji:

Czynności zabronione

 

Dopuszczenie operatora

 

Kategorie uprawienia

 

Kurs na Suwnice