Uprawnienia do obsługi suwnic – kategorie II S i I S

Aby zostać operatorem suwnicy, czyli suwnicowym, konieczny jest kurs na suwnice, który przekazuje informacje związane z obsługą tych urządzeń. Uprawnienia na suwnice otrzymuje się po zaliczeniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego podzielił uprawnienia na dwie kategorie. Kategoria I S jest najwyższa i włącza też uprawnienia, które można zdobyć w kategorii II S. Osoby posiadające uprawnienia UDT na suwnice, mogą także obsługiwać wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne warsztatowe.

Kategorie uprawnień UDT na suwnice:

  • II S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
  • I S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Uprawnienia na suwnice nadawane przez UDT są bezterminowe. Oznacza to, że osoba, która je uzyskała, nie ma już potrzeby ich odnawiania czy weryfikowania. Uprawnienia te obowiązują nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach.

Korzystanie z suwnic bez posiadania odpowiednich uprawnień jest zabronione i może zakończyć się wypadkami, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu operatora i osób postronnych.

Zapraszamy na kurs na suwnice – cena u nas jest bardzo przystępna. Działamy w mieście Warszawa i innych miastach na terenie Polski. Organizujemy także kursy zamknięte. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

 

Więcej informacji:

Czynności zabronione

 

Dopuszczenie operatora

 

Kategorie uprawienia

 

Kurs na Suwnice