podnośnikPodnośniki – dźwigniki pojazdów to urządzenia transportu bliskiego (UTB), które wykorzystywane są przede wszystkim w warsztatach. Przeznaczone są do podnoszenia samochodów, motocykli oraz innych pojazdów.

Do obsługi oraz konserwacji tego typu dźwigników konieczne jest właściwe przygotowanie – zakończenie odpowiedniego kursu oraz uzyskanie uprawnień UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

Organizowane przez nasz Ośrodek zajęcia dla operatora i konserwatora dźwigników tzw. podnośników pojazdów to szeroka wiedza teoretyczna i ćwiczenia praktyczne dla osób ubiegających się o pracę na tych stanowiskach.

Program szkolenia – obsługa/konserwacja dźwigników tzw. podnośników pojazdów:

  • akty prawne i podstawowe wiadomości wiązane z podnośnikami pojazdów
  • uprawnienia wymagane do obsługi i konserwacji dźwigników – podnośników pojazdów
  • dozór techniczny oraz rodzaje dźwigników
  • budowa dźwigników – podnośników pojazdów z napędami hydraulicznymi, pneumatycznymi, hydrauliczno-pneumatycznymi oraz elektrycznymi
  • obowiązki na stanowisku operatora dźwigników – podnośników pojazdów
  • obowiązki na stanowisku konserwatora dźwigników – podnośników pojazdów
  • często pojawiające się usterki podnośników pojazdów
  • BHP i pierwsza pomoc przy pracy z podnośnikami pojazdów

Czas trwania zajęć: 10-15 godzin dydaktycznych w zakresie obsługi oraz 38-68 godzin dydaktycznych w zakresie konserwacji. Do czasu zajęć wlicza się egzamin UDT.

Na życzenie klienta powyższą tematykę możemy uzupełnić o inne informacje.

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!