ŻurawŻurawie wieżowe oraz żurawie szybkomontujące to urządzenia stosowane do transportu bliskiego (UTB) wykorzystywane w szczególności na placach budów. Do tego typu urządzeń zalicza się także żurawie szynowe – portowe, które wyposażone są w podwozia szynowe.

Do pracy na stanowisku operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących, także szynowych pracownik musi uzyskać certyfikat UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Certyfikat ten można otrzymać po zakończeniu szkolenia oraz po zaliczeniu egzaminu przed komisją UDT.

W naszym Ośrodku organizujemy zajęcia przeznaczone dla operatorów żurawi wieżowych i szybkomontujących, w tym także żurawi szynowych. Zajęcia włączają część teoretyczną, a także praktyczną, ucząc prawidłowej, bezpiecznej obsługi wyżej wymienionych urządzeń.

Program szkolenia – obsługa żurawi wieżowych i szybkomontujących, także szynowych:

  • podstawy prawne i ogólne informacje o żurawiach wieżowych, szybkomontujących
  • uprawnienia potrzebne pracownikom do pracy z tego typu urządzeniami
  • informacje o dozorze technicznym żurawi oraz ich rodzaje
  • budowa żurawi wieżowych i szybkomontujących, w tym żurawi szynowych – rodzaje konstrukcji nośnych, mechanizmów, osprzętu – zawiesi i innych typów urządzeń
  • zasady prawidłowej obsługi żurawi – obowiązki operatora żurawia wieżowego, szybkomontującego, żurawia wieżowego
  • usterki mogące przydarzyć się w pracy operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących, także szynowych
  • zasady BHP oraz pierwszej pomocy na stanowisku operatora wyżej wymienionych urządzeń

Czas trwania zajęć: 20-40 godzin dydaktycznych.

W razie potrzeby można dodać do szkolenia kolejne tematy na życzenie klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zachęcamy do skorzystania z naszych usług!