KonserwatorPlatformy załadowcze, określane również jako podesty załadowcze, to urządzenia transportu bliskiego (UTB), które mogą być stosowane do transportu ładunku oraz osób. Platformy te stosowane są między innymi przy samochodach dostawczych, w magazynach, centrach logistycznych.

Konserwator platform załadowczych musi posiadać właściwe uprawnienia UDT – nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat uzyskać można po zaliczeniu kursu i pozytywnym przejściu egzaminu przed komisją UDT.

Zajęcia dla konserwatorów platform załadowczych, w tym do transportu osób, włączają lekcje teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne wszechstronnie przygotowujące uczestników do uzyskania certyfikatu konserwatora.

Program szkolenia – konserwacja podestów załadowczych, w tym stosowanych do transportu osób:

  • podstawy prawne dotyczące podestów załadowczych, także stosowanych do transportu osób
  • wymagane uprawnienia do obsługi wyżej wymienionych urządzeń transportu bliskiego
  • dozór techniczny oraz rodzaje podestów załadowczych
  • budowa podestów załadowczych, w tym podział na części mechaniczne i elektryczne
  • obowiązki na stanowisku konserwatora podestów załadowczych, stosowanych także do transportu osób
  • usterki występujące przy obsłudze platform załadowczych
  • zasady BHP i pierwszej pomocy na stanowisku konserwatora podestów – platform załadowczych

Czas trwania zajęć: 48-88 godzin dydaktycznych.

Istnieje możliwość dostosowania tematyki powyższego kursu do indywidualnych potrzeb klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zachęcamy do wybrania naszej oferty edukacyjnej!