Rodzaje suwnic – pomostowa, podwieszona, bramowa

Suwnice są dźwignicami, czyli urządzeniami służącymi do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków. Pracują w ruchu przerywanym i pozwalają na przemieszczanie oraz podnoszenie i opuszczanie ładunków na przestrzeni odpowiadającej długości toru jazdy i konstrukcji urządzenia.

W użyciu znajdują się różne rodzaje suwnic, które są dobierane w zależności od miejsca montażu urządzenia oraz jego przeznaczenia.

Wyróżniamy trzy główne rodzaje suwnic:

  • suwnica pomostowa (natorowa)
  • suwnica bramowa
  • suwnica podwieszona

Suwnica pomostowa, inaczej natorowa, jest montowana głównie w halach przemysłowych. Składa się z kratownicowego pomostu umieszczonego na szynach, po którym przemieszcza się cięgnik. Operator może obsługiwać suwnicę z poziomu ziemi albo z kabiny operatora. Niektóre modele urządzeń są sterowane bezprzewodowo.

Suwnice bramowe, inaczej bramownice są montowane na zewnątrz, na przykład na bocznicach kolejowych, składowiskach i pochylniach stoczniowych. Składają się z pomostu zawieszonego na bocznych mostach i mogą mieć dwie lub więcej bram. Bramy mogą poruszać się kołowo albo szynowo. Podobnie jak w przypadku innych suwnic, na pomoście bramownicy porusza się cięgnik.

Suwnice podwieszane dzięki swojej modułowej konstrukcji mogą być dopasowane do montażu pod konstrukcją dachową. W konsekwencji zabierają mało miejsca w halach i pozwalają na optymalne wykorzystanie wysokości pomieszczeń.

Obsługa suwnic możliwa jest po uzyskaniu uprawnień. W tym celu konieczne jest odbycie szkolenia UDT i podejście do egzaminu. Jego pozytywne zaliczenie nadaje uprawnienia na suwnice.

Zapraszamy na kursy UDT na suwnice do naszego Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON! Dokładne informacje dotyczące organizowanych przez nas szkoleń można znaleźć na stronie internetowej. Uczymy w mieście Warszawa i innych miastach. Cena u nas jest zawsze przystępna!

 

Więcej informacji:

Czynności zabronione

 

Dopuszczenie operatora

 

Kategorie uprawienia

 

Rodzaje suwnic

 

Kurs na Suwnice