Keevitaja töölTeoreetiliste ja praktiliste oskuste erikoolitus, mis kulmineerub eksamiga, võimaldab omandada keevitaja/keevitustööde kutsealal vajalikud pädevused. Sellise koolituse läbimine annab omanikule õiguse saada uusi kvalifikatsioone või pikendada olemasolevate kvalifikatsioonide kehtivusaega näiteks TIG-, MAG- ja MMA-keevituse valdkonnas.

Mida saate meie kuulajana saada

 • vajalikud sertifitseerimisdokumendid, mis kehtivad kogu ELis (koolitustunnistus, keevitaja kontrolltunnistus, keevitaja põhikoolituse raamat, asjakohane kanne keevitaja raamatus),
 • usaldusväärsed teadmised ja oskused,
 • uus elukutse; võimalus areneda paljudes tööstusharudes, kus kasutatakse keevitustehnikaid, nt autotööstus, lennundus, laevaehitus, ehitussektor laiemalt,
 • uued õigused / olemasolevate õiguste uuendamine olemasoleval kutsealal,

Koolitus ja eksamite ettevalmistamine:

Meie töötajad on hästi ettevalmistatud spetsialistid - õppejõud, sealhulgas insenerid, kes esindavad sisulisi teadmisi ja kogemusi. Nad selgitavad selgelt käsitletavaid teemasid, toetavad õpilasi praktiliste juhenditega ja vastavad kõikidele küsimustele nii kursuse kui ka kutseeksami kontekstis.

Kohandatud tehnilised rajatised

Koolitus toimub keevitustööde teostamiseks ettenähtud ruumides. Pakume turvalisi töökohti, mis on täielikult varustatud vajalike seadmete, tööriistade ja materjalidega. Tunnid toimuvad akrediteerimisasutuse, Keevitusinstituudi, volitusel, mis põhineb kõrgeimatel standarditel ja kehtivatel õigusaktidel.

Migomat - keevitusseade

Kursuse teoreetiline ja praktiline sisu

 • Elektrotehnika - keevitusrakenduste osas,
 • Keevisliidete materjaliteadus ja kvaliteet,
 • Tehnilise joonestamise põhimõtted - lugemine ja joonestamine,
 • Keevitaja töökoda (seadmed, tööriistad),
 • Keevitustehnoloogia ja -meetodid,
 • Õigus teostada ametit/keevitustööd vastavalt Euroopa standardile EN-287-01,
 • Töötervishoiu, tööohutuse ja -hügieeni (HSE) põhimõtted keevitustöödel,
 • Praktilised ja tehnilised tunnid valitud keevitusspetsialiseerumise (TIG/ MAG/ MMA) alal.

Nõuded kursusel osalejatele:

Keevitustöödega kaasnevad sellised ohud nagu näiteks kõrge materjalitemperatuur, aurud ja seadmete kasutamisest tulenevad ohud. Seepärast on kursusel osaleda soovivatele kandidaatidele kehtestatud ametlikud nõuded: nad peavad olema täisealised, vähemalt põhiharidusega ning nende tervislik seisund peab olema töötervishoiuarsti poolt tõendatud.

 

Praktikandid praktiliste ja tehniliste tundide ajal

 

Ootame kõiki taotlejaid, kes vastavad kursuse nõuetele: meie juures omandate konkreetsed teadmised ja praktilised oskused keevitajana.