podesty ruchomePodesty ruchome przejezdne zaliczane są do grupy urządzeń transportu bliskiego (UTB). To urządzenia dźwignicowe, które pozwalają na podnoszenie w górę osób oraz ładunków. Podesty tego typu stosowane są w wielu branżach, w tym między innymi przy pracach budowlanych, wykończeniowych, montażowych czy konserwacyjnych.

Kandydat na stanowisko konserwatora podestów ruchomych przejezdnych musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które nadaje Urząd Dozoru Technicznego – UDT. Są one możliwe do uzyskania po zakończeniu właściwego kursu i po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Zajęcia przeznaczone dla konserwatorów podestów ruchomych przejezdnych dzielą się na część teoretyczną i praktyczną – ćwiczenia z urządzeniami.

Program szkolenia – konserwacja podestów ruchomych przejezdnych:

  • wiadomości ogólne i podstawy prawne dotyczące podestów ruchomych przejezdnych
  • niezbędne certyfikaty uprawniające do pracy z wyżej wymienionymi urządzeniami
  • dozór techniczny podestów ruchomych oraz ich rodzaje – podesty przejezdne, podesty wiszące oraz podest masztowe, a także rodzaje podestów przejezdnych, w tym podesty ruchome przejezdne wolnobieżne z wysięgnikiem przegubowym, wolnobieżne z mechanizmem nożycowym podnoszenia oraz montowane na pojeździe
  • budowa różnych typów podestów ruchomych przejezdnych
  • zadania konserwatora powyższych urządzeń transportu bliskiego
  • często pojawiające się usterki podestów ruchomych przejezdnych
  • główne wiadomości w dziedzinie BHP i pierwszej pomocy

Czas trwania zajęć: 48-88 godzin dydaktycznych.

Istnieje możliwość dodania do zaprezentowanego programu do zajęć własnych tematów zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.

Wybierz ofertę Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON!