ODK ERGON zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu na konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Urządzenia przeznaczone do użytku przez osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się, wchodzą w skład urządzeń transportu bliskiego (UTB). Zgodnie z obowiązującymi przepisami są one objęte dozorem technicznym, co oznacza, że ich konserwacji może podejmować się tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Niezbędne uprawnienia wydaje Urząd Dozoru Technicznego po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego.

Z nami zdanie egzaminu UDT nie będzie problemem!

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz zapoznają się z obowiązującymi przepisami, metodami konserwacji, nauczą się stawiać czoła awariom i prowadzić konieczną dokumentację.

 

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz przygotowanie do bezpiecznej i profesjonalnej konserwacji maszyn przeznaczonych do użytku przez osoby z ograniczona zdolnością poruszania się.

 

Czym są urządzenia dla osób niepełnosprawnych?

Do urządzeń przeznaczonych do użytku przez osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należą:

Nazwa urządzenia Cechy urządzenia
Dźwig schodowyPrzeznaczone są do transportu niepełnosprawnych, także tych na wózkach inwalidzkich. Montowane są wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zamontowania windy. Osoby niepełnosprawne są w stanie obsłużyć je w pełni samodzielnie. Jedno naciśnięcie guzika sprawia, że urządzenie przechodzi ze stanu spoczynku w stan gotowości. Dzielimy je na:

 • platformy pochyłe
 • podnośniki krzesełkowe
Platforma pionowaPosiada  większy udźwig niż dźwigi schodowe. Cechuje się napędem śrubowym, łańcuchowym lub hydraulicznym. Jest na tyle duża, że umożliwia transport osoby na wózku inwalidzkim wraz z jej opiekunem.

Zastosowanie dźwigów schodowych i platform pionowych

Dźwigi z napędem hydraulicznym lub elektrycznym, które spotykamy przy klatkach schodowych na przykład na stacjach kolejowych, uniwersytetach, w urzędach, bankach, bibliotekach i innych miejscach użytku publicznego to specjalistyczne urządzenia przeznaczone do pomocy osobom niepełnosprawnym. Przepisy zobowiązują projektantów budynków do usuwania wszelkich barier architektonicznych, by osoby niepełnosprawne mogły w pełnym wymiarze korzystać z oferty kulturalnej czy usług urzędów państwowych.

Program szkolenia

Podczas zajęć kursanci poznają :

 • rodzaje platform,
 • szczegółową budowę urządzeń zasilanych elektrycznie i hydraulicznie.

Nasi wykładowcy szczególną uwagę zwracają się na występujące najczęściej usterki i praktyczne metody radzenia sobie z nimi. Uczestnicy przyswoją wiedzę o obowiązkach na stanowisku konserwatora oraz przepisach związanych z tym stanowiskiem. Proponowane przez ODK ERGON zajęcia, zostały tak skonstruowane, by optymalnie i efektywnie przygotować uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego. W czasie szkolenia zastana poruszane następujące zagadnienia:

 • przepisy i regulacje prawne z zakresu dozoru technicznego;
 • charakterystyka i budowa urządzeń transportu bliskiego;
 • obowiązki konserwatora;
 • najczęściej występujące usterki i awarie oraz metody ich usuwania;
 • zasady BHP obowiązujące przy eksploatacji i konserwacji;
 • sposoby na kompleksową kontrolę i naprawę.

W części praktycznej szkolenia gwarantujemy uczestnikom możliwość przygotowania się egzaminu na udostępnionym przez nas profesjonalnym sprzęcie. W ERGON zapoznasz się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami konserwacji platform dla osób niepełnosprawnych w obu kategoriach:

 • konserwacji prewencyjnej, przeprowadzanej kontrolnie, nawet wtedy, nie zostały zgłoszone żadne usterki. Działanie to jest planowane zgodnie z instrukcją producenta danego sprzętu lub polityką zarzadzania budynkiem, w którym dana platforma została zainstalowana.
 • konserwacji naprawczej – przeprowadzanej w wypadku nieprzewidzianych usterek lub nagłych uszkodzeń i awarii wspomnianego sprzętu.

Obowiązki konserwatora urządzeń transportu bliskiego

W ramach przeprowadzanego przez wykwalifikowaną osobę przeglądu windy schodowej lub platformy pionowej sprawdza się:

 • mechanizmy nośne, cięgna nośne, układy hamulcowe;
 • mocowania wszystkich elementów;
 • zabezpieczenia i ograniczniki ruchowe;
 • funkcje panelu sterującego;
 • urządzenia sygnalizacyjne i ich żarówki.

Zdobyte uprawnienia

Wydane przez Urząd Dozoru Technicznego kwalifikacje mają na celu potwierdzenie wiedzy i umiejętności eksploatacji podestów załadowczych, w tym także do transportu osób, ponadto znajomość warunków technicznych dozoru, obowiązujących przepisów i norm. Wydany certyfikat będzie ważny przez 5 lat. Osoba, która zdobyła uprawnienia konserwatora może naprawiać, konserwować oraz dokonywać przeglądów technicznych wszystkich rodzajów urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych.

Cena

Szkolenia w ERGON gwarantują profesjonalne podejście oraz rozsądną cenę. Dla większych grup przewidzieliśmy obiecujące rabaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego.