Do obsługi urządzeń, sieci i instalacji energetycznych niezbędne jest posiadanie uprawnień wydawanych przez komisje, m.in: SEP, PSE, SIMP, SITPS lub innych. W naszym Ośrodku oferujemy Państwu możliwość odbycia kursu przygotowującego do egzaminu przed komisją wybraną przez kursanta: SEP, PSE, SIMP, SITPS, na podstawie którego można podejść następnie do egzaminu i uzyskać niezbędne uprawnienia.Oprócz Stowarzyszenia Elektryków Polskich egzaminy prowadzą też Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe. Można przystąpić do egzaminu na terenie całej Polski przed komisjami wskazanymi przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). W całym kraju działa ich kilkaset, a ich lista znajduje się na stronie internetowej URE. URE reguluje działalność firm energetycznych.

W ramach kursów przygotowujących do egzaminu przed jedną z komisji np.: SEP, PSE, SIMP, SITPS prowadzone są:

  • kurs G-1 dla elektroenergetyki
  • kurs G-2 dla ciepła
  • kurs G-3 dla gazów

Zależnie od wybranych kwalifikacji pracownicy mają do czynienia z innego rodzaju urządzeniami.

Czynnościami w ramach Prawa energetycznego zajmuje się też Ministerstwo Energii – celem jego powstania było prowadzenie spraw w ramach energii w Polsce, w tym polityki energetycznej, rynków energii, rozwoju i wykorzystania źródeł energii. Ponadto działalność w tym zakresie, także dobór urządzeń prowadzi UDT.

Dla szkoleń przygotowujących do egzaminu przed jedną z komisji: SEP, PSE, SIMP, SITPS G-1 (elektroenergetyka), które dotyczą eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do oraz powyżej 1 kV, są to między innymi urządzenia prądotwórcze, sieci i instalacji elektroenergetyczne o napięciu powyżej i poniżej 1 kV, zespoły prądotwórcze z mocą powyżej 50 W, sieci elektryczne oświetlenia ulic, urządzenia przeznaczone do elektrolizy, sprzęt elektrotermiczny, urządzenia przeciwwybuchowe, elektryczne sieci trakcyjne, urządzenia pomiarowe i kontrolne.

Dla szkoleń przygotowujących do egzaminu przed jedną z komisji: SEP, PSE, SIMP, SITPS G-2 (ciepło) są to urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, zużywania i przesyłania ciepła, przykładowo kotły parowe i wodne, instalacje i sieci cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy powyżej 50 kW, turbiny wodne i parowe, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, przemysłowy sprzęt do gorącej wody i pary, pompy, dmuchawy, wentylatory, ssawy, urządzenia takie jak sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW, instalacje ze sprężonym powietrzem, gazami technicznymi.

Dla szkoleń przygotowujących do egzaminu przed jedną z komisji: SEP, PSE, SIMP, SITPS G-3 (gazy) to sprzęt, sieci i instalacje gazowe, w tym generatory gazu, urządzenia od uzdatniania i przesyłania pali gazowych, sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa, urządzenia magazynujące, sieci rozdzielcze o ciśnieniu niższym niż 0,5 MPa, turbiny gazowe, odbiorniki paliw, instalacje i urządzenia gazowe o ciśnieniu powyżej i poniżej 5 kPa, urządzenia pomiarowe i kontrolne.

W ERGON w mieście Warszawa i w naszych ośrodkach prowadzimy szkolenia elektryczne w grupach G-1, G-2, G-3 przygotowujące do egzaminów przed komisjami: SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi na terenie całego kraju.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by osoba podejmująca szkolenie mogła być świadoma możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Przykładowe komisje certyfikujące
KomisjaPełna nazwa komisji
PSEPolskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMPStowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEPStowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpożStowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Wniosek do pobrania:
DOCXPDF
Grupa 1 Uprawnienia ElektryczneGrupa 1 Uprawnienia Elektryczne
Grupa 2 Uprawnienia CieplneGrupa 2 Uprawnienia Cieplne
Grupa 3 Uprawnienia GazoweGrupa 3 Uprawnienia Gazowe