Zapraszamy do zapisów na kurs obsługi i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w ERGON! Szkolenia przeciwpożarowe dedykowane są wszystkim pracownikom firm, bez względu na zajmowane stanowisko czy rodzaj wykonywanej pracy. Oferujemy szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznego korzystania z gaśnic i koców pożarowych oraz sposobów konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

instrukcja obsługi gaśnicy podręcznejCel szkolenia

Oferowane przez nas szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat prawidłowego zachowywania się w sytuacji wystąpienia pożaru. Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności prawidłowego i bezpiecznego korzystania z różnych rodzajów gaśnic oraz koca gaśniczego. Uczestnicy poznają również przepisy dotyczące konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz metody przeprowadzania tego procesu.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Udział w naszym kursie zalecamy szczególnie pracownikom potrzebującym zdobyć lub odświeżyć wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pracownikom, którzy w danym przedsiębiorstwie zostali wyznaczeni do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji.

Co zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego?

gaszenie pożaru gaśnicą podręcznąDo kategorii podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy gaśnice przenośne oraz koce gaśnicze, które umożliwiają zastosowanie ich bezpośrednio w miejscu zagrożenia dzięki temu, że łatwo się je przenosi z miejsca na miejsce. Szczególnie przydatne są w pierwszej fazie pożaru, kiedy możliwe jest niezwłoczne uruchomienie gaśnicy oraz kierowanie środka gaśniczego wprost na płomień. Koc to specjalistyczna niepalna płachta tkaniny o powierzchni około 2 m2, używany do tłumienia ognia w zarodku poprzez odcięcie dopływu tlenu do palącego się przedmiotu.

Omawiane zagadnienia

Nasz kurs podzielony jest na część teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy poznają podział pożarów i rodzaje sprzętu gaśniczego. Zapoznają się z obowiązującymi przepisami z zakresu użytkowania i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego. Część teoretyczna obejmuje:

 • zagrożenia pożarowe występujące w zakładzie pracy,
 • instrukcję pożarową danego obiektu,
 • oznakowanie ewakuacyjne i pożarowe,
 • rozmieszczenie podręcznego sprzętu pożarowego na terenie obiektu,
 • obsługę gaśnic, koców i hydrantów,
 • procedury alarmowe,
 • ewakuację,
 • pomoc poszkodowanym,
 • konserwację gaśnic.

W części praktycznej uczestnicy będą:

 • ćwiczyć obsługę różnych rodzajów gaśnic,
 • ćwiczyć używanie koca gaśniczego oraz hydrantu wewnętrznego,
 • dokonywać konserwacji gaśnicy,
 • nabywać wprawy w konserwacji poszczególnych elementów gaśnicy.

 

Grupy pożarów

Kluczowym elementem szkolenia jest zapoznanie kursantów ze stosowaniem odpowiedniego sprzętu w danej sytuacji, w zależności od rodzaju pożaru – chodzi o gaśnice, koce i hydranty. W przypadku pożaru istotna jest również wiedza o zjawisku narastania temperatury przedmiotów znajdujących się w pobliżu płomienia, dlatego uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę, jak różne środki gaśnicze zachowują się podczas gaszenia poszczególnych grup pożarów.

przegląd i konserwacja gaśnicyPożar ciał stałych – materiały stałe takie jak drewno, papier, tkaniny mogą pod wpływem ciepła wydzielać niebezpieczne gazy i opary. Ten rodzaj pożaru należy do kategorii A.

Pożar cieczy palnych i substancji topiących się – należą do nich na przykład lakiery, tłuszcze, benzyna, nafta, parafina stearyna i wiele innych. Substancje te parują tworząc chmurę nad górną warstwą cieczy, co może doprowadzić do powstania mieszanki wybuchowej. Jest to pożar kategorii B.

Pożary gazów palnych – przykładem takiego spalania jest pożar metanu w kopalni czy wybuch butli gazowej. Ten rodzaj pożaru należy do kategorii C.

Pożary metali – w zależności od składu chemicznego stopu, metale w różny sposób zużywają tlen z powietrza, ale każdy taki pożar jest tak samo niebezpieczny. Metale objęte płomieniem należą do kategorii D.

Pożary tłuszczów – występujące często zapłony w urządzeniach kulinarnych niejednokrotnie doprowadziły do tragedii ze względu na nieprawidłowy sposób ich gaszenia. Pożarów grupy F nie gasimy wodą.

 

Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

Zarówno wyznaczone do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji osoby, kadra zarządzająca i szeregowi pracownicy powinni posiadać wiedzę z zakresu konserwacji gaśnic.

Rodzaje gaśnic przenośnychKonserwacja podstawowaKonserwacja rozszerzonaRemont i ponowne napełnienie
Wodne, pianowe i z wodnym środkiem gaśniczymco rokco 5 latco 10 lat
Proszkoweco rokco 5 latco 10 lat
Proszkowe uszczelnioneco rokco 15 latco 10 lat
Na środek czystyco roknie dotyczyco 10 lat
Na dwutlenek węglaco roknie dotyczyco 10 lat

 

 

Dlaczego warto szkolić się z nami?

 • posiadamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przeciwpożarowych;
 • szkolenie prowadzi wykwalifikowany inspektor ochrony przeciwpożarowej, który legitymuje się certyfikatem uprawniającym do przeprowadzania szkoleń BHP oraz ppoż.;
 • stawiamy na umiejętności praktyczne.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości.

Zachęcamy do wybrania naszych usług!