Do pracy na stanowisku hakowego sygnalisty potrzebne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w różnych zakładach pracy, między innymi w stoczniach, na budowach oraz w innego rodzaju miejscach, w których wykorzystywane są dźwignice wymagające wsparcia hakowego sygnalisty. To on odpowiedzialny jest za bezpieczne podwieszanie ładunków w przypadku urządzeń transportu bliskiego.Praca hakowego polega na:
  • zawieszeniu lub odczepieniu obiektu będącego ładunkiem
  • rozpoczęcie ruchu dźwignicy i ładunku, jeżeli jest ono konieczne
  • przekazanie sygnału do osoby operującej dźwignicą

Do pracy na stanowisku hakowego sygnalisty niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności obsługi zawiesi. Dodatkowo konieczna jest wiedza z zakresu doboru odpowiedniego osprzętu dźwigowego, które jest dopasowane do konkretnego ładunku.

Hakowy sygnalista nie musi posiadać uprawnień UDT oraz nie musi przechodzić egzaminu. Wystarczy tylko jego profesjonalne przeszkolenie. W niektórych przypadkach prowadzone są szkolenia z zatwierdzeniem umiejętności i wiedzy egzaminami. Hakowym sygnalistą może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, ma dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, a także odpowiednie przeszkolenie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na stanowisku hakowego sygnalisty – po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego nasi kursanci otrzymują zaświadczenia o odbyciu kursu, które uprawniają do podjęcia pracy na tym stanowisku.