Obsługa suwnicy – obowiązki operatora przed podjęciem pracy

Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy z suwnicą jest przestrzeganie przepisów BHP. Obowiązki operatora może spełniać tylko osoba, która posiada uprawnienia UDT. Uprawnienia na suwnice można otrzymać po wzięciu udziału w szkoleniu UDT oraz po zaliczeniu egzaminu przed komisją UDT.

Pamiętaj!
można korzystać tylko z suwnicy mającej aktualną decyzję UDT na eksploatację
operator musi postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia i instrukcją stanowiskową BHP
w razie uszkodzenia suwnicy lub jej elementów, należy bezzwłocznie unieruchomić urządzenie i powiadomić przełożonego

Operator suwnicy jest zobowiązany do wykonania odpowiednich czynności kontrolnych przed przystąpieniem do pracy.

Codzienne obowiązki operatora suwnicy przed zaczęciem pracy:

  1. zapoznanie się z wpisami w książce eksploatacji urządzenia
  2. skontrolowanie otoczenia suwnicy – w jej pobliżu nie mogą znajdować się ładunki lub osoby zagrażające bezpieczeństwu pracy
  3. sprawdzenie ładunków do transportu wraz z ich wagą
  4. uzgodnienie znaków i sygnałów z hakowym sygnalistą
  5. wyznaczenie przestrzeni do bezpiecznego składowania ładunków
  6. Obsługa Techniczna Codzienna (OTC) – wykonanie wzorkowej kontroli sprawności urządzenia oraz sprawdzenie mechanizmów bezpieczeństwa, jazda próbna urządzenia
  7. wprowadzenie odpowiedniego wpisu w książce eksploatacji

Po wykonaniu tych czynności urządzenie jest przygotowane do pracy. Od tego momentu odpowiedzialność za jego działanie przejmuje operator. Podczas pracy operator zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP i warunków obowiązujących w zakładzie pracy.

Wszystkie osoby chcące otrzymać uprawnienia na suwnice zachęcamy do wybrania naszej oferty. Organizujemy kursy UDT w mieście Warszawa oraz w innych miejscowościach na terenie całej Polski.

Zachęcamy do wybrania Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON i zapisania się na kurs na suwnice – cena i terminy zajęć dostępne są na naszej stronie internetowej. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Więcej informacji:

Czynności zabronione

 

Dopuszczenie operatora

 

Kategorie uprawienia

 

Obowiązki operatora suwnicy

 

Kurs na Suwnice