Układnice magazynoweUkładnice magazynowe są zaliczane do kategorii urządzeń transportu bliskiego, w skrócie UTB. Są one używane powszechnie w zautomatyzowanych magazynach i centrach logistycznych, w tym także do wysokiego składowania. Układnice wspierają pracę magazynierów.

Do obsługi układnic magazynowych konieczne jest uzyskanie certyfikaty będącego świadectwem posiadanych uprawnień do pracy z tymi urządzeniami. Certyfikat nadawany jest przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego. Aby go uzyskać, należy skorzystać z kursu na układnice magazynowe i zaliczyć egzamin przed komisją UDT.

Zajęcia przeznaczone dla operatorów układnic magazynowych dzielone są na część teoretyczną, a także na ćwiczenia praktyczne, które uczą prawidłowej obsługi tego typu urządzeń transportu bliskiego.

Program szkolenia – obsługa układnic magazynowych:

  • podstawy prawne i główne informacje dotyczące układnic magazynowych oraz magazynów wykorzystujących tego typu sprzęt
  • wymagane uprawnienia do obsługi tego typu urządzeń
  • budowa układnic magazynowych – mechanizmy, urządzenia elektryczne i pozostałe komponenty, w tym także właściwe oznakowanie sprzętu
  • obowiązki na stanowisku operatora układnic magazynowych
  • często pojawiające się problemy na stanowisku pracy operatora wyżej wymienionych urządzeń
  • ważne informacje w ramach BHP oraz pierwszej pomocy

Czas trwania zajęć: 20-40 godzin dydaktycznych.

Na życzenie klienta nasz Ośrodek może także rozbudować powyższą tematykę zajęć o wskazane informacje.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania ze swoich usług!