Przeznaczone są dla pracowników wysokościowych, którzy wykorzystują drabiny stałe, przystawne, podnośniki, podesty, rusztowania, maszty, kratownice lub podczas pracy na dachu płaskim, stromym, itp. Zgromadzoną wiedzę i umiejętności przełożysz na bezpieczną pracę na wysokości. Będziesz w stanie oszacować oraz ograniczyć ryzyka zawodowe. Nauczysz się doboru, a także obsługi posiadanego sprzętu ochrony indywidualnej przy pracach w ograniczeniu, podwieszaniu lub podparciu.

Zapięcie uprzęży przed wykonaniem zadania

Przykładowe punkty programu:

1. Bezpieczne środowisko pracy:

  • Przepisy prawa polskiego i europejskiego (podstawy)
  • Czynniki fizyczne występujące podczas prac na wysokości
  • Wyeliminowanie zagrożeń na danym stanowisku
  • Ocena miejsca pracy i sposobów ochrony
  • Właściwe dobranie Sprzętu Ochrony Indywidualnej do dedykowanego stanowiska pracy
  • Metodyka bezpiecznej pracy na wysokości

2.Jak asekurować stanowisko pracy

  • Organizacja pracy
  • Na różnych stanowiskach: np. przy krawędzi, w podwieszeniu, w podparciu.
  • Zasady asekuracji dojścia do stanowiska pracy
  • Przedstawienie wymagań normy EN 363 „środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości.
  • systemy:
  • powstrzymywania spadania
  • prezentacja sprzętu
  • ratunkowe
  • dostępu do lin
  • przytrzymujące
  • ustalające stanowisko robocze
  • powstrzymujące upadek
  • Środki Ochrony Indywidualnej
  • Efekt powypadkowy tzw. „szok wiszenia” w szelkach.
  • Czynności powypadkowe, procedury w celu minimalizacji skutków.
  • System ratunkowy – urządzenia ewakuacyjno-ratownicze zgodne z normamiEN360, EN1496, EN341 i EN1496

Dodatkowa opcja na życzenie klienta – szkolenie z ratownictwa i auto-ratownictwa na wysokości. Program jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb, w zależności od zapotrzebowania oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Naprawianie linii telekomunikacyjnej

Kto powinien zapisać się na szkolenie?

Kurs na dostęp budowlany jest przeznaczony dla pracowników obsługujących narzędzia takie jak: podnośniki, podesty, drabiny i rusztowania. Szkolenie przyda się również osobom poruszającym się po różnego rodzaju konstrukcjach np. słupach, masztach, czy kratownicach. Warsztaty odbywają się w trybie podstawowym i bardziej zaawansowanym. Szkolenia kierujemy nie tylko do osób pracujących w wymagających warunkach, ale również do takich, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje lub zmienić pracę. Program kursu alpinistycznego jest gruntowny i składa się z rozmaitych zajęć teoretycznych oraz praktycznych. W szkoleniu wysokościowym ważnymi elementami są dostępy budowlane i liniowe. Oczywiście kursy te mogą być przeprowadzane osobno.

Dlaczego warto mieć uprawnienia do pracy na wysokości?

Ponieważ zapewni to:

 • dobrą znajomość przepisów pracy na wysokości
 • przybliży zagrożenia związane z różnymi typami zawodów
 • zbadanie najczęstszych przyczyny wypadków i sposobów przeciwdziałania
 • usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków pracowników
 • poznanie środków ochrony indywidualnej (SOI), czyli różnego rodzaju wyposażenie, z którego korzysta się w celu ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia w pracy na wysokości
 • odpowiednie środki ochrony warte zastosowania oraz kontrolę ich stanu
 • wiedzę i naukę budowania punktów asekuracyjnych dla różnego rodzaju stanowisk i to wszystko z uwzględnieniem warunków panujących w danym miejscu.
 • praktykę jak wiązać solidne węzły do pracy na wysokości
 • podstawowe zasady autoratownictwa
 • sposoby poprawnej asekuracji oraz sprzęty do tego służące

Układanie dachówki w asekuracji

Na koniec szkolenia, kursant uzyskuje wartościową wiedzę, którą może wykorzystać w swojej pracy, nie tylko zwiększając efektywność, ale w dużej mierze dla zapewnienia większego bezpieczeństwa i pewności siebie w działaniach.