ManipulatoryManipulatory i chwytniki próżniowe są urządzeniami transportu bliskiego (UTB), które przeznaczone są do przenoszenia ładunków z zastosowaniem zawiesi dźwignic.

Osoba pracująca jako operator manipulatorów i chwytników próżniowych w zawiesiach dźwignic musi legitymować się właściwymi uprawnieniami. Certyfikat potwierdzający ich posiadanie nadaje UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

W celu uzyskania właściwego certyfikatu konieczne jest wzięcie udziału w kursie obsługi manipulatorów i chwytników próżniowych w zawiesiach dźwignic. Zajęcia te podejmują tematy teoretyczne oraz uczą praktycznej obsługi wyżej wymienionych urządzeń.

Program szkolenia – obsługa manipulatorów i chwytników próżniowych w zawiesiach dźwignic:

  • podstawy prawne związane z manipulatorami oraz chwytnikami próżniowymi w zawiesiach dźwignic
  • konieczne certyfikaty uprawniające do pracy z tego typu urządzeniami
  • dozór techniczny i rodzaje manipulatorów i chwytników próżniowych w zawiesiach dźwignic
  • budowa manipulatorów i chwytników próżniowych oraz zawiesi dźwignic
  • obowiązki operatora manipulatorów i chwytników próżniowych w zawiesiach dźwignic zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
  • usterki, które mogą pojawić się podczas eksploatacji tych urządzeń
  • zasady BHP oraz pierwszej pomocy przy obsłudze manipulatorów i chwytników próżniowych

Czas trwania zajęć: 20-40 godzin dydaktycznych.

Na życzenie klienta istnieje możliwość dostosowania tematyki powyższych zajęć do potrzeb zamawiającego.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zapraszamy do wybrania naszej oferty edukacyjnej!