WciągarkiWciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia to urządzenia transportu bliskiego (UTB) wykorzystywane podczas prac transportowych towarów. Wciągniki i wciągarki dzielone są na urządzenia ogólnego przeznaczenia do prowadzenia transportu większości towarów, a także specjalnego przeznaczenia, które dedykowane są do konkretnych typów ładunków.

Obsługa wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia może być prowadzona tylko przez pracownika posiadającego uprawnienia UDT. Są one nadawane po odbyciu kursu i zaliczeniu egzaminu przed komisją UDT.

Nasze zajęcia dla operatorów wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia są dzielone na część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, które kompleksowo przygotowują uczestników do pracy na tym stanowisku.

Program szkolenia – obsługa wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia:

  • informacje ogólne i akty prawne związane z wciągnikami i wciągarkami ogólnego przeznaczenia i specjalnego przeznaczenia
  • wymagane do obsługi urządzeń uprawnienia
  • dozór techniczny wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia oraz podział tych urządzeń
  • budowa wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia – napędy, mechanizmy, zabezpieczenia, sprzęt przeładunkowy – zawiesia
  • poprawna obsługa wciągników i wciągarek – obowiązki na stanowisku operatora
  • najczęściej pojawiające się awarie urządzeń
  • BHP i pierwsza pomoc przy pracy z wciągnikami i wciągarkami

Czas trwania zajęć: 10-20 godzin dydaktycznych. Do czasu zajęć wlicza się egzamin UDT.

Na życzenie możemy rozbudować tematykę zajęć o informacje wskazane przez klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zachęcamy do wybrania naszych usług edukacyjnych!