Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia to urządzenia transportu bliskiego (UTB) używane przy transporcie osób oraz ładunków w budynkach i na zewnątrz nich.

Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia to osoba dysponująca właściwym certyfikatem wydawanym przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) uprawniającym ją do pracy na tym stanowisku.

Zajęcia w ramach obsługi wyżej wymienionych urządzeń mają na celu przygotowanie uczestnika pod kątem teoretycznym i praktycznym do zdobycia odpowiedniego certyfikatu UDT.

Program szkolenia – obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia:

  • podstawowe akty prawne związane z powyższymi urządzeniami
  • uprawnienia wymagane do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia
  • dane techniczne oraz rodzaje wyżej wymienionych urządzeń transportu bliskiego
  • budowa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia – komponenty mechaniczne, eklektyczne, zabezpieczenia
  • obowiązki operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia wykonującego obsługę z poziomu roboczego, kabiny oraz zdalnie
  • popularne usterki pojawiające się przy obsłudze omawianych urządzeń
  • BHP i pierwsza pomoc przy pracy powyższymi urządzeniami do transportu bliskiego

Czas trwania zajęć: 20-40 godzin dydaktycznych.

Można dostosować zakres powyższych zajęć do indywidualnych oczekiwań klienta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania z usług!