’reanimacja człowieka”Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej lub też mieć styczność z osobą, której taka pomoc jest potrzebna. Czynności w obszarze pierwszej pomocy, jakie będą miały miejsce zanim przyjadą służby ratunkowe są niezmiernie ważne i mogą uratować ludzkie życie.

Według obowiązującego w Polsce prawa, jeżeli jesteśmy świadkami sytuacji, w której osoba jest w stanie zagrożenia życia lub też doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to mamy obowiązek udzielenia jej pierwszej pomocy. Jeżeli tego nie zrobimy, wiąże się to z karą pozbawienia wolności do lat 3.

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest to zbiór wszystkich czynności, jakie powinny być podjęte w celu ratowania życia poszkodowanemu, przed przyjazdem wykwalifikowanych służb ratunkowych. Charakter działań różni się zależności od tego, w jakiej sytuacji jest poszkodowany.

Etapy udzielania pierwszej pomocy:

 1. Ocena bezpieczeństwa

Główna zasada obowiązująca przy udzielaniu pierwszej pomocy brzmi „nie zaszkodzić”. Dlatego właśnie, bardzo ważne jest, by właściwie ocenić sytuacje, w jakiej jesteśmy. Powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo zarówno osoby poszkodowanej, jak i własne oraz wszystkich osób, które przebywają w miejscu zdarzenia. Dla przykładu, w przypadku wypadku drogowego ważne jest ustawienie znaków ostrzegawczych, aby zapobiec dalszym niebezpiecznym zdarzeniom.

 1. Ocena przytomności poszkodowanego

Po dokonaniu oceny sytuacji i ewentualnemu zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, bardzo ważną czynnością jest zbadanie stanu poszkodowanego. Sprawdzamy, czy osoba jest przytomna i, czy reaguje na nasz glos oraz lekki dotyk. Patrzymy, czy i jakich doznała urazów.

 1. Wezwanie pomocy

Jeżeli istnieje taka potrzeba, to wzywamy pomoc medyczną. Numer alarmowy na który dzwonimy to 112. Podczas takiej rozmowy zostaniemy poproszeni o podanie podstawowych informacji o zdarzeniu:

 • co się zdarzyło,
 • gdzie znajduje się miejsce wypadku,
 • ile jest osób poszkodowanych,
 • jaki jest stan osób poszkodowanych,
 • dane personalne osoby zgłaszającej zdarzenie,
 • czy istnieje inne niebezpieczeństwo.

Pełniący dyżur na infolinii może przekazać nam informacje w zakresie innych czynności, które należy przedsięwziąć do czasu przyjazdu służb medycznych.

 1. Podjęcie czynności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, jeżeli tego wymaga sytuacja

Podczas oczekiwania na przyjazd służb ratunkowych udzielamy osobie poszkodowanej pierwszej pomocy. To, jakie czynności będziemy wykonywać, zależy od jej stanu zdrowia. W przypadku, gdy nie wyczujemy tętna i oddechu, przystępujemy do tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Polega ona na połączeniu różnych działań w celu przywrócenia czynności życiowych. W przypadku, gdy poszkodowanymi są osoby dorosłe, resuscytację rozpoczynamy od uciśnięć klatki piersiowej (30 razy) na głębokość około 5 cm. Częstotliwość to około 100-120 uścisków na minutę. Potem należy wykonać dwa krótkie wdechy. W przypadku dzieci i niemowląt resuscytację rozpoczynamy od 5 wdechów. Gdy to nie pomoże, uciskamy okolice mostka nadgarstkiem lub palcami (w przypadku niemowląt) – należy wykonać 15 uciśnięć.

Te działania wykonujemy do momentu, gdy osoba poszkodowana zacznie oddychać lub do momentu pojawienia się służb medycznych.

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy. Kwestie prawne i obowiązki pracodawcy.

Apteczka

W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od tego ilości zatrudnionych osób, podstawową rzeczą jest przestrzeganie przez pracodawcę i pracowników przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Dzięki szkoleniu BHP pracownik zapoznaje się między innymi z niebezpieczeństwami jakie mogą pojawić się na wykonywanym przez niego stanowisku oraz ogólnie w przedsiębiorstwie. Każdy pracodawca ma obowiązek chronienia zdrowia i życia pracowników podczas wykonywania pracy.

Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa to pracodawca ma obowiązek:

 • informować pracowników o wszystkich istniejących zagrożeniach, szczególnie takich które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia,
 • działać zapobiegawczo w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia zagrożeń.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z pierwszego kwartału 2020 roku, aż 14140 osób zostało poszkodowanych w miejscu pracy. Najwięcej takich zdarzeń nastąpiło w branży górniczo-wydobywczej, a najmniej w sektorze komunikacji i informacji.

Jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy, to regulacje w tym zakresie są opisane w Kodeksie Pracy, a ich źródłem jest też Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Zgodnie z art. 209 par 1 pkt. 2 pracodawca musi:

 • zapewnić wszystkie środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy,
 • wyznaczyć pracownika (bądź pracowników) do udzielenia pierwszej pomocy; to czy jest to jeden pracownik czy wielu, zależy od wielkości danego zakładu pracy, systemu organizacji pracy i liczby pracowników; wybór pracownika należy do pracodawcy; nie wybierze on raczej do udzielania pierwszej pomocy osoby, która mdleje na widok krwi lub jest niepełnosprawna; inaczej również będzie wyglądała rola pracownika wyznaczonego do udzielania pierwszej pomocy w firmie informatycznej, a inaczej w zakładzie produkcyjnym,
 • pracodawca ma obwiązek udostepnienia środka komunikacji do kontaktu z pogotowiem,
 • w zakładzie pracy musi być umieszczona apteczka pierwszej pomocy (lub stworzony specjalny punkt pierwszej pomocy).

Apteczka pierwszej pomocy 

Przepisy nie regulują, ile apteczek powinno znaleźć się w zakładzie pracy. Jednak każda apteczka pierwszej pomocy musi być wyposażona w kila niezbędnych rzeczy:

 • maseczka do sztucznego oddychania,
 • rękawiczki jednorazowe,
 • gazy jałowe,
 • plastry,
 • koc termiczny,
 • chusty trójkątne,
 • siateczki do przytrzymywania opatrunków,
 • nożyczki.

Szkolenia z pierwszej pomocy

 Ośrodek Szkoleniowy Operatorów (OSO) prowadzi szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które mogą zostać dopasowane do Państwa szczególnych potrzeb. Kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmują zarówno niezbędną teorię jak i praktykę. Nasza wykwalifikowana kadra jest do dyspozycji kursantów przez cały okres trwania zajęć. Szkolimy na terenie całej Polski. Dysponujemy w pełni wyposażonymi salami szkoleniowymi i nowoczesnym zapleczem. Zapraszamy!