Stanowisko rigger-hakowyDo pracy przy dźwigu czy żurawiu niezbędna jest osoba, która sprawdzi, czy ładunek dołączony do urządzenia jest odpowiednio zamocowany. To ważne dla bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Osobą, do której należą te czynności, jest hakowy. Można napotkać różne informacje mówiące o tym, że hakowy i sygnalista to jedna i ta sama funkcja. Zaznaczamy jednak, że przepisy w tej kwestii się zmieniły stosunkowo niedawno. Właśnie dlatego wyjaśnimy, co należy do obowiązków hakowego i jaka jest różnica między nim a sygnalistą.

Kim jest hakowy?

Pracownik, który ma zamiar zostać hakowym, powinien znać zakres swoich obowiązków w pracy, żeby się nie zaskoczyć. Główną jego funkcją jest zawieszenie oraz odczepienie ładunków na urządzeniach takich jak dźwig, żuraw czy suwnica. Oprócz tego hakowy ma za zadanie sterować taką dźwignicą i za jej pomocą poruszyć także ładunek w razie potrzeby. Pracownik na tym stanowisku nie musi mieć szkolenia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Nie oznacza to jednak, że nie musi poddawać się przeszkoleniu w zakresie obsługi urządzeń. Taka profesja zaliczana jest do szczególnie niebezpiecznych, dlatego niezbędna jest znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cechy dobrego hakowego

Osoba na stanowisku hakowego powinna mieć na sobie element wyróżniający od innych członków zespołu, np. odblaskową opaskę, kamizelkę czy hełm w innych kolorach niż pozostali pracownicy. Dobrze jest, aby taka osoba była dobrze widoczna ze względu na pełnione przez nią funkcje. Hakowy powinien wykazywać się spokojem i opanowaniem. Nawet najdrobniejsze wytrącenie z równowagi może mieć poważne konsekwencje dla całego zespołu. Ważne jest, aby między hakowym a pozostałymi panowała dobra komunikacja, a przede wszystkim – między hakowym a operatorem dźwignicy. Niezbędna do tego może być odpowiednia atmosfera w pracy.

Sygnalista

Jeszcze niedawno jedna osoba mogła pełnić funkcję zarówno hakowego, jak i sygnalisty. W 2019 przepisy uległy zmianie i teraz są to dwa różne stanowiska. Do obowiązków sygnalisty należy – jak sama nazwa wskazuje – wydawanie sygnałów o postępie prac. Owe sygnały można przekazywać na różne sposoby: za pomocą dźwięku, odpowiednich ruchów rękami czy oznaczeń świetlnych. Osoba pracująca na takim stanowisku musi szczególnie zadbać zarówno o bezpieczeństwo swoje, jak i innych, a zwłaszcza operatora dźwignicy. Jest to zatem bardzo odpowiedzialna praca, w której niedopuszczalne są uchybienia.

Jak to jest z tym szkoleniem?

Pracownik, który pracuje na dźwigu czy suwnicy, musi posiadać odpowiednie zaświadczenie o kwalifikacjach, aby móc legalnie działać na takim urządzeniu. Powinien wiedzieć co trzeba robić na tym stanowisku i jak obsługiwać się dźwignicą. W takim przypadku zwykłe przeszkolenie może nie być wystarczające i konieczne może być przebycie profesjonalnego kursu w ośrodku szkoleniowym. Szkolenie na takim poziomie zapewni bezpieczną pracę i zapobiegnie wypadkom, dlatego warto je rozważyć.

Wiemy już, że hakowy i sygnalista to od niedawna dwa różne stanowiska pracy. Obie te profesje są niezwykle ważne dla bezpiecznego funkcjonowania przy ładunkach zawieszonych na dźwignicy. W tym celu zbawienny może się okazać kurs poruszający zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawnego obycia się z ładunkami. Profesjonalne przeszkolenie na te stanowiska zapewni Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON!