wozkiWózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, inaczej wózki widłowe lub widlaki, to urządzenia o napędzie silnikowym, które przeznaczone są do przewozu towarów o ładunku nawet do kilkudziesięciu ton. Przystosowane są do przewozu towarów umieszczanych na paletach. Stosowane są powszechnie jako urządzenia transportu bliskiego (UTB) w magazynach, centrach logistycznych, sklepach, zakładach produkcyjnych.

Operator i konserwator wózka jezdniowego podnośnikowego powinien posiadać odpowiedni certyfikat będący świadectwem kwalifikacji do jego obsługi. Certyfikat ten wydawany jest po odbyciu kursu i zaliczeniu egzaminu przed komisją UDT – Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe – wózki widłowe organizowany przez nasz Ośrodek obejmuje kompleksową wiedzę teoretyczną, a także uczy praktyki obsługi i konserwacji tego rodzaju urządzeń. Dzięki temu profesjonalnie przygotowuje uczestników do pracy operatora, a także konserwatora widlaków.

Program szkolenia – obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych:

  • informacje ogólne i akty prawne związane z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia
  • uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
  • dozór techniczny i rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych
  • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w mechaniczny napęd podnoszenia
  • prawidłowa konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym również przeglądy konserwacyjne, okresowa obsługa techniczna – obowiązki konserwatora
  • prawidłowa obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych – obowiązki operatora
  • często pojawiające się usterki przy pracy z wózkami widłowymi
  • BHP i pierwsza pomoc na stanowiskach konserwatora i operatora wózka jezdniowego

Czas trwania zajęć: 10-20 godzin dydaktycznych na stanowisko operatora oraz 38-68 godzin na stanowisko konserwatora. Do czasu włącza się egzamin UDT.

Na życzenie klienta nasz Ośrodek może dodać do powyższej tematyki zajęć inne zagadnienia.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej!