Zapraszamy serdecznie na szkolenie z ochrony danych osobowych – RODO do naszego ośrodka w mieście Warszawa. Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe przeszkolenie zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Unii Europejskiej w temacie ochrony danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, RODO)

RODO czy GDPR, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych to rozporządzenie unijne, które obejmuje przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także przepisy dotyczące swobodnego przepływu danych osobowych. Celem rozporządzenia jest harmonizacja prawa w ramach krajów Unii Europejskiej.

Rozporządzenie zostało przyjęte 27 kwietnia 2016 i wchodzi w życie 25 maja 2018 roku po dwuletnim okresie przejściowym. Nowe przepisy wprowadzają między innymi łatwiejszy dostęp do danych, obejmują prawo do przenoszenia danych, ich usunięcia, bycia informowanym w razie ataku hakerskiego na dane.

W związku z tym rozporządzenie UE nakłada też nowe obowiązki na administratorów danych. Obejmują one nowe zasady ich przetwarzania, informowania o fakcie naruszenia danych osobowych, wprowadzają osobę inspektora ochrony danych (IOD).

Organizowane przez nas szkolenie o ochronie danych osobowych ma na celu przybliżenie zmian w przepisach i przygotowanie administratorów i innych osób do ich przestrzegania.

Tematyka szkolenia to między innymi takie zagadnienia jak:

 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych
 • kim jest podmiot przetwarzający dane osobowe
 • kim jest administrator danych i jakie są zadania administratora
 • kim jest inspektor ochrony danych status i jakie są jego zadania
 • ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
 • przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
 • rejestrowanie czynności przetwarzania
 • struktura organizacyjna ochrony danych osobowych
 • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Szkolenie przekazuje informacje teoretyczne i prezentuje, jak odbywa się ochrona danych osobowych w praktyce.

Informacje dotyczące cen naszych zajęć dostępne są na stronie internetowej oraz udzielamy ich telefonicznie i e-mailowo. W cenie szkolenia dostępne są także catering oraz przerwa obiadowa.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – szkolenie ochrona danych osobowych Warszawa – zapraszamy do wybrania naszej oferty!