Urządzenia objęte dozorem technicznym, do których konserwacji potrzebne są uprawnienia, to między innymi żurawie, suwnice, podesty ruchomePosiadanie uprawnień konserwatora urządzeń transportu bliskiego daje wiele możliwości, jeśli chodzi o pracę na etacie czy prowadzenie własnej działalności. Pracując na własny rachunek, można przyjmować zlecenia związane z bieżącym usuwaniem usterek, planowymi naprawami czy przeglądami – okresowymi lub przed dopuszczeniem do użytku. Konserwatorzy UDT pracują na etatach w przedsiębiorstwach budowlanych, transportowych, logistycznych, dbając o dobry stan techniczny firmowego sprzętu. Dla osób, które myślą o pracy w tym zawodzie i chcą zadbać o dobre przygotowanie do egzaminu państwowego, przygotowaliśmy kurs konserwacji urządzeń UDT. W meie keskus naukę można połączyć z egzaminem, podchodząc do sprawdzenia kwalifikacji po zakończeniu zajęć.

Dla kogo przeznaczony jest kurs konserwacji urządzeń transportu bliskiego?

W przypadku osób, które chcą zdobyć uprawnienia konserwatora UDT, kurs jest niezbędnym elementem przygotowania do egzaminu. Program może być dostosowany do wymagań uczestników i poruszać kompleksowo zagadnienia egzaminacyjne dla osób początkujących, jak i tych, które znają już podstawy konserwacji. Aby wziąć udział w szkoleniu dla konserwatorów UDT, należy spełniać następujące wymagania:

  • Być osobą pełnoletnią
  • Mieć co najmniej wykształcenie podstawowe (8-letnia szkoła podstawowa lub szkoła 6-letnia i gimnazjum)
  • Posiadać odpowiedni stan zdrowia pozwalający na pracę w zawodzie.

Rodzaje urządzeń transportu bliskiego, dla których prowadzimy kursy konserwatora UDT

W naszym ośrodku prowadzimy szkolenia, podczas których przygotowujemy do pracy konserwatora UDT dla następujących urządzeń: podestów ruchomych – różnych rodzajów, suwnic ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia, wciągników i wciągarek ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia, urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych, żurawi wieżowych, stacjonarnych, samojezdnych, przenośnych HDS.

Konserwator urządzeń transportu bliskiego z uprawnieniami dba o ich właściwy stan technicznyRamowy program szkolenia

W przypadku tak istotnego tematu, jakim jest konserwacja urządzeń UDT, kurs, aby stanowił solidną podstawę dla osób chcących pracować w zawodzie, musi obejmować zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia trwają 32-96 godzin, w zależności od tego, jaki jest poziom grupy i potrzeby szkoleniowe uczestników. Na zajęciach teoretycznych instruktorzy uczą między innymi:

  • Budowy, sposobu działania, rodzajów urządzeń, którym poświęcone jest szkolenie
  • Zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy pracach konserwacyjnych
  • Przepisów i innych regulacji prawnych dotyczących dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego
  • metod przeprowadzania przeglądów technicznych i usuwania często występujących usterek
  • Zagadnień związanych z częścią elektryczną, mechaniczną, hydrauliczną
  • Posługiwania się instrukcjami obsługi i tworzenia dokumentacji

Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne, które prowadzimy z wykorzystaniem naszego sprzętu.

Osoby, które wezmą udział w obu częściach kursu i zaliczą egzamin wewnętrzny, będą mogły przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją UDT. Egzamin jest organizowany w ramach kursu, w wyznaczonym przez UDT terminie.

Uprawnienia UDT i możliwości pracy po kursie

Wszystkim, którzy zaliczą obie części (teoretyczną i praktyczną) egzaminu państwowego, przyznawane są uprawnienia UDT do konserwacji danego typu urządzeń. Uprawnienia są ważne przez 5 lat i pozwalają na wykonywanie zawodu na terenie całej Polski.

Informacje praktyczne na temat szkoleń

Szkolenia odbywają się na terenie całej Polski, w różnych lokalizacjach. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na stronie do zapisu na szkolenia: https://platformaedukacji.pl/sklep. Rejestracja odbywa się poprzez dodanie wybranego kursu do koszyka i opłacenie go za pomocą płatności online. Nasz ośrodek prowadzi także szkolenia zamknięte dla firm, przeznaczone wyłącznie dla pracowników