Курс обслуговування будівельних кранів
Курс для мобільних мобільних платформ
Навчання операторів екскаваторів, катків та монтажника риштувань
Навчання з іспитом для роботи за кордоном: платформи та ножичні підйомники (підйомники стріли, ножичні підйомники)
Курс оператора мобільної робочої платформи
Стаціонарні мобільні платформи - курс та іспит на кваліфікацію UDT
Mast mobile platforms - курс з іспитом для операторів
Курс оператора підйомника
Курс для операторів ножичних підйомників
Курс технічного обслуговування пристроїв для інвалідів
Курс підвісних мобільних платформ - для операторів
Курс: Реставратор обладнання УДТ: теорія, практика, іспит
Навчання користуванню тарно-розвантажувальними пристроями
Автонавантажувачі - отримайте ліцензію оператора!
Отримати кваліфікацію слюсаря фланцевих з’єднань
Курс кранівника HDS