Проведення первинного та періодичного навчання з охорони праці є одним із обов’язків роботодавця. Інструктаж з охорони праці спрямований не тільки на ознайомлення працівника з принципами охорони праці, а й з положеннями про права та обов'язки працівників у зв'язку з цим. Крім того, під час навчання в галузі охорони праці враховується порядок дій у разі надзвичайних ситуацій та надання першої допомоги.  

Інструктаж з охорони праці може бути організований як стаціонарно, так і онлайн. Організація аудиторного навчання, з точки зору роботодавця, може виявитися дещо більш проблематичною. Вам потрібно знайти місце, інструктора та розкласти час для співробітників. Онлайн-навчання є хорошим рішенням, адже його можна проводити в зручний час і в зручному місці, потрібен лише доступ до мережі. Після закінчення навчання працівник зобов’язаний письмово підтвердити, що він ознайомлений з правилами охорони праці та відповідними нормативними актами. 

 

OHS англійською мовою: 

Якщо в компанії працюють співробітники, які не володіють польською мовою, можна організувати навчання з охорони праці, наприклад, англійською мовою або за участю перекладача. 

 

Увага! 

Єдиний випадок, коли перед початком роботи в галузі охорони праці працівнику не потрібна первинна підготовка, - це вступ на роботу на тій самій посаді, яку він обіймав у цього роботодавця, - до укладення іншого трудового договору. 

 

Важливо: 

 • Навчання з охорони праці для працівників на посадах синіх комірців може проводитися лише стаціонарно, 
 • Онлайн-навчання можна проводити лише для працівників, які займають адміністративні та офісні посади, а також для, наприклад, викладачів, ІТ-спеціалістів чи медичних працівників.  

Навчання з техніки безпеки необхідно повторити час від часу. Це гарантує, що працівники отримують актуальну інформацію про охорону праці та закріплюють знання, які вони вже отримали. Вартість навчання повністю покриває роботодавець.  

 

Інструктаж з охорони праці можна розділити на: 

 • вступний, 
 • періодичні. 

Навчання з техніки безпеки попередній: 

Їх завдання — ознайомити співробітника з процедурами і правилами, які панують на підприємстві. Таке навчання має пройти кожен новий працівник компанії, навіть якщо він пройшов таке навчання на попередніх робочих місцях.  

Кожна компанія повинна дотримуватися вимог законодавства у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності і може запроваджувати детальні правила, процедури або робочі процеси в межах цих вимог. На практиці під час виконання робіт можуть виникати різні небезпеки або ситуації, що несуть ризики. Саме тому кожен новий працівник повинен пройти первинний інструктаж з охорони праці. Навчання з охорони праці та техніки безпеки Попередньо необхідно забезпечити не тільки свою безпеку, але й безпеку своїх колег. 

Початкова підготовка з охорони праці повинна включати як загальну підготовку, так і підготовку на робочому місці. Такий курс не повинен бути коротшим 90 хвилин. Вартість такого навчання становить близько 60 злотих на одного працівника. 

Загалом початковий інструктаж з охорони праці діє до 12 місяців після початку роботи. Тут варто зазначити, що первинне навчання керівників з охорони праці діє протягом 6 місяців.  

Після закінчення початкового інструктажу з охорони праці працівник повинен проходити періодичний інструктаж з охорони праці.  

 

Кому необхідно пройти початковий інструктаж з охорони праці? 

 • новий співробітник, 
 • учень ПТУ, прийнятий на навчання, 
 • учень. 

 

Яким має бути таке навчання? 

Важливими елементами вступного тренінгу є: 

 • розмова викладача з працівником, 
 • показ і пояснення діяльності, яку працівник буде виконувати на певній посаді, та вказівка безпечних методів роботи, 
 • працівник виконує дії, які раніше були представлені, 
 • самостійна робота працівника (під керівництвом інструктора). 

 

Навчання попередній ми можемо розділити на: 

 • навчальний, 
 • робоче місце. 

Співробітник повинен підтвердити завершення як інструктажу, так і посадового навчання у письмовій формі.  

Навчання навчальний надає своїм учасникам можливість ознайомитися з правилами охорони праці, правилами охорони праці, які діють на даному підприємстві та методами надання першої медичної допомоги 

Таке навчання можуть проводити: 

 • роботодавець, який виконує ті самі завдання, 
 • працівники служби охорони праці, 
 • призначений роботодавцем працівник, який має відповідні знання та діючий сертифікат, що підтверджує проходження відповідної підготовки в галузі охорони праці. 

 

Навчання робоче місце дозволяє учаснику ознайомитися з професійним ризиком, який виникає на даному робочому місці, а також із способами захисту від цього ризику та принципами безпечного виконання робіт. 

Працівник, який виконує роботу на кількох посадах, повинен пройти професійне навчання на кожній з них. 

Інструктивну підготовку на певній посаді здійснюють:  

 • роботодавець, якщо він має відповідну кваліфікацію та пройшов навчання з проведення інструктажу на виробництві, 
 • особа, яка керує працівниками, визначена роботодавцем. 

Питання навчання на робочому місці: 

 • студент, 
 • студент, який проходить студентську практику, наприклад, 
 • працівника, переведеного на іншу посаду, 
 • працівник на посаді синього комірця, де він чи вона може піддаватися впливу факторів, шкідливих для здоров’я. 

 

Навчання з техніки безпеки періодично: 

Для оновлення інформації та привернення уваги до нових або повторюваних ризиків проводяться періодичні навчання з охорони праці. Обраний для такого навчання центр може отримати від роботодавця інформацію, на що звернути особливу увагу при розробці програми навчання. Періодичний інструктаж з охорони праці може проходити у формі курсу, семінару або самоосвіти. Не можна перевищувати терміни проведення періодичних інструктажів з охорони праці. У разі потенційної перевірки після закінчення терміну навчання з охорони праці на роботодавця може бути накладено штраф. Тому в кожній компанії має бути людина, яка стежить за датами досліджень.  

Періодичне навчання закінчується іспитом. Перевіряє знання програми навчання, в тому числі принципів охорони праці та вміння організовувати роботу. Особа, яка успішно склала іспит, отримує відповідний сертифікат, виданий організатором навчання.  

Для працівників, які мають дійсний сертифікат про навчання на аналогічній посаді за останні 6 або 12 місяців, періодичне навчання не вимагається.   

Такі навчання, залежно від посади, залишаються дійсними від одного до шести років.  

Важливість навчання з охорони праці щодо займаної посади: 

 • робочі станції - 3 роки або рік у разі виконання особливо небезпечних робіт, 

Перше періодичне навчання працівник повинен пройти протягом року після роботи. Якщо ми маємо справу з особливо небезпечною роботою, навчання потрібно повторювати раз на рік.  

 • працівники, що керують ін., керівники, майстри - 5 років, 
 • технологи, організатори виробництва, конструктори, інженерно-технічні працівники - 5 років. 

 

Важливо!  

У 2019 році прийнято рішення про скасування обов’язку періодичного навчання для адміністративних та офісних працівників. Виявилося, що ця робота не несе в собі нових ризиків, а отримані знання не потрібно так часто увічнювати. Крім того, працівникам небезпечних галузей не потрібно повторювати циклічні інструктажі з охорони праці. 

Ми говоримо про людей, які мають справу з: 

 • виробництво одягу, шкіри,  
 • виробництво комп'ютерів, 
 • друк, 
 • детективна діяльність, 
 • наукова діяльність, 
 • фінансова діяльність, 
 • страхова діяльність, 

та люди, які працюють у: 

 • авіація, 
 • транспорт, 
 • спілкування, 
 • освіти.