Ми пропонуємо канатний доступ для промислових цілей - відповідно до BS 7985.

Запрошуємо ознайомитися з пропозицією!

Ergon наразі не організовує курси IRATA.

Група промислових альпіністів за роботоюПромисловий альпінізм базується на техніці скелелазіння та способах доступу до мотузок, а також на використанні спеціалізованого обладнання. Застосовується в різних видах робіт, що виконуються на висоті, таких як: ремонт, монтаж, технічні огляди в різних типах споруд та багато інших.

Методи, апаратні можливості та інструменти, які використовуються альпіністами, підтримуються та розробляються великими організаціями, такими як IRATA, OTDL або SPRAT.

Коли мова заходить про промисловий альпінізм, не можна не згадати IRATA International (IRATA), яка вже закріпила за собою особливе місце в історії цієї технічної дисципліни. Саме IRATA є безперечним світовим авторитетом у сфері промислового канатного доступу.

Створення IRATA

IRATA — організація, заснована в 1988 році. Спочатку вона була створена для забезпечення можливостей технічного обслуговування об'єктів, пов'язаних з нафтопереробною та газовою промисловістю. Представники цих галузей виступили з ініціативою створення організації, яка б інтегрувала знання у сфері застосування та розробки техніки канатного доступу. IRATA розширила свою діяльність, і методи канатного доступу були вдосконалені та використані в багатьох інших галузях промисловості.

Що сприяє ця міжнародна організація?

IRATA пропагує цінності, релевантні для галузей, що використовують методи канатного доступу для промислових цілей. Ця організація прагне узгодити високі стандарти безпеки зі стандартами якості роботи на висоті. Він спрямований на популяризацію належних методів роботи як серед працівників, так і роботодавців, які використовують методи канатного доступу. IRATA також поширює передовий досвід навчання людей роботі в умовах канатного доступу для промислових цілей та пропагує методи канатного доступу як гарну альтернативу іншим методам.

Компанії-члени IRATA

Компанії, які є членами IRATA, повинні відповідати певним вимогам щодо вступу, а також підлягати моніторингу та оцінці. Ці заходи спрямовані на забезпечення стандартів, які вимагає і популяризує IRATA щодо якості та безпеки як навчання, так і роботи. В результаті аудиту та забезпечення виконання вимог щорічний аналіз охорони праці фіксує низький відсоток нещасних випадків та інцидентів у сфері безпеки серед компаній-членів IRATA.

Найвідоміша система рейтингу надбавок

Перша документована система сертифікації була створена в організації IRATA в 1992 році. Нині він включає рекомендації щодо навчання та кваліфікації, які в основному стосуються сфери безпеки. З моменту введення цих правил кваліфікація IRATA стала галузевим стандартом для працівників, які використовують методи канатного доступу для промислових цілей. IRATA постійно розвиває вимоги та рекомендації в галузі канатної техніки та прагне до вдосконалення системи сертифікації.

Міжнародний кодекс поведінки (ICOP)

IRATA ініціювала та розробила документ, що викладає передовий досвід у сфері роботи з канатним доступом. Його визнають і поважають багато поважних організацій, установ і компаній.

Усі члени IRATA повинні дотримуватися принципів, викладених у цьому кодексі. Особливо це стосується персоналу, який має доступ до канатного під’їзду – підготовленого та сертифікованого відповідно до цієї програми. Вимоги та рекомендації, включені IRATA в Міжнародний кодекс поведінки (ICOP), встановили стандарти для промислового канатного доступу в усьому світі.

Сертифікація IRATA в області канатного доступу включає трирівневу класифікацію навичок: L 1, L 2, L 3.

Перший рівень - L 1

Рівень L 1 - відноситься до техніка з канатного доступу. Він здатний виконувати заданий діапазон завдань доступу до мотузки під наглядом менеджера з безпеки доступу (привілеї L 3). Технік канатного доступу:

 1. вміти розуміти та виконувати процедури доступу до мотузки, вибрати відповідний метод, техніку для поставленої задачі та оцінити ризики, пов’язані з цим,
 2. відповідальний за перевірку власного обладнання для роботи з мотузкою перед його використанням,
 3. вміти допомагати з такелажем та іншими операціями під наглядом старшого,
 4. здатний виконувати дії в простій рятувальній операції під час спуску та допомагати в рятувальних операціях.

Другий рівень - L 2

Рівень L 2 - це досвідчений технік з канатного доступу. Він здатний виконувати більш складні завдання під наглядом менеджера з безпеки доступу (привілеї L 3). Досвідчений технік з канатного доступу:

 1. бути здатним продемонструвати навички та знання, необхідні на рівні L1,
 2. Здатний виконувати більш складні завдання такелажу, включаючи повторне закріплення, рихання та натягування мотузки
 3. здатний проводити рятувальні операції в різних ситуаціях,
 4. вміти монтувати та використовувати витяжні системи.

Третій рівень - L 3

Рівень L 3 - для досвідченого спеціаліста з канатного доступу, який може відповідати за безпеку канатного доступу в робочих проектах. Він відповідає за розуміння та впровадження процедур канатного доступу, вибір методів та пов'язаних з ними оцінок ризику, а також:

 1. здатний продемонструвати навички та знання, необхідні на рівнях L 1 та L 2;
 2. розуміє елементи та принципи безпечної системи роботи відповідно до стандартів, що просуваються IRATA,
 3. знайомий з відповідними методами роботи та законодавством,
 4. володіє широкими знаннями вдосконаленого обладнання для доступу до мотузки та техніки порятунку,
 5. має відповідне та актуальне посвідчення про надання першої допомоги.

Технік з канатного доступу, сертифікований на рівні L 3, може стати інспектором з безпеки канатного доступу.